Γιάννης Τσαγκάρης

Ο Γιάννης Tσαγκάρης ως συνεργάτης της ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ έχει συμβάλει στον σχεδιασμό μικρών και μεγάλων κτιριακών έργων ιδιωτικού και δημοσίου ενδιαφέροντος καθώς και έργων υποδομών. Ως ιδιώτης αρχιτέκτονας έχει επίσης μελετήσει ως ανάδοχος και ως μέλος μελετητικών ομάδων ένα ευρύ φάσμα έργων, ιδιαίτερα κατοικίες, ξενοδοχεία, αποκαταστάσεις διατηρητέων κτιρίων και έργα υποδομών.