Δημήτρης Πέσιος

Ο Δημήτριος Πέσιος είναι νέος πολιτικός μηχανικός και ασχολείται ως επί το πλείστον με κτιριακά έργα καθώς και τεχνικά έργα γεφυροποιίας. Ασχολείται με στατικούς υπολογισμούς καθώς και τεχνικό σχέδιο, ενώ σπανιότερα δραστηριοποιείται σε μετρήσεις στο πεδίο.