Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες

  • METESYSM SA
  • Λέοντος Σοφού 20, Θέρμη
  • 570 01, Θεσαλλονίκη, Greece
  • T +30 2310 402 322
  • F +30 2310 402 322

Πριν σχεδιάσουμε οτιδήποτε, χτίζουμε σε ανθρώπινες σχέσεις.

Ιωάννης Τέγος

Εταίρος — Πολιτικός Mηχανικός

Ιωάννης Τέγος

πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου

διευθύνων σύμβουλος

Ο Ιωάννης Τέγος με μακρά μελετητική και διοικητική εμπειρία, έχει ασχοληθεί με την εκπόνηση του μεγαλύτερου αριθμού των στατικών και συγκοινωνιακών μελετών του γραφείου, την παροχή υπηρεσιών συμβούλου, τον γενικό σχεδιασμό, τη διοίκηση και τη διαχείριση δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Έχει αναπτύξει ικανότητα άψογης συνεργασίας με διεθνή γραφεία και έχει εκπονήσει και συντονίσει με επιτυχία μελέτες γεφυροποιίας καθώς και μελέτες σύνθετων έργων με διεθνή συμμετοχή. Είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας εφαρμόζοντας σύγχρονες πρακτικές και διαδικασίες για την ανάπτυξη και επίτευξη στρατηγικών στόχων. Επιπλέον φροντίζει για την υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης, στοχεύει στη μείωση του κόστους εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών, βελτιώνοντας την ποιότητα, την παραγωγικότητα και τις επιχειρηματικές διαδικασίες.

Σπουδές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Πολιτιών Μηχανικών 1986

Προσχώρησε στην METESYSM

1986

Κωνσταντίνος Λεφάκης

Εταίρος — Αρχιτέκτων

Κωνσταντίνος Λεφάκης

αντιπρόεδρος διοικητικού συμβουλίου

διευθύνων σύμβουλος

principal architect

αρμόδιος ανάπτυξης εργασιών & δημοσίων σχέσεων

Ο Κωνσταντίνος Λεφάκης πέρα από την εμπειρία του στον σχεδιασμό και την διαχείρηση έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, έχει ασχοληθεί με την οργάνωση και προβολή εκδηλώσεων στους τομείς των εικαστικών τεχνών, με την ζωγραφική, την γραφιστική και την διδασκαλία του σχεδίου στο ΑΠΘ. Έχει επίσης δημοσιεύσει πλήθος άρθρων και έχει επιμεληθεί εκδόσεων κυρίως στον εικαστικό τομέα.

Σπουδές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1970

Προσχώρησε στην METESYSM

1993

Νικόλαος Νανούσης

Εταίρος — Πολιτικός Mηχανικός

Νικόλαος Νανούσης

εντεταλμένος σύμβουλος

διευθυντής τομέα έργων πολιτικού μηχανικού υπεύθυνος συμβάσεων

O Nικόλαος Νανούσης διαχειρίζεται συμβάσεις μελετών ή παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαθέτει πείρα μεγαλύτερη των 20 ετών στη μελέτη και τον συντονισμό πολυσύνθετων κτιριακών και συγκοινωνιακών έργων, νέων ή υφιστάμενων. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στο αντικείμενο των χαλύβδινων συνδέσεων. Επικαιροποιεί συνεχώς την τεχνική/επιστημονική του γνώση παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις μέσα από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Επιδιώκει την ικανοποίηση των πελατών και την εδραίωση σταθερών συνεργασιών μαζί τους, διαμορφώνοντας, παράλληλα, αρμονικές σχέσεις με τους συνεργάτες του και αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους.

Σπουδές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1995, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Διδακτορικό Δίπλωμα "Υπολογισμός Μεταλλικών Φορέων Με Ημιάκαμπτες Συνδέσεις" 2005

Προσχώρησε στην METESYSM

1997

Μάνος Τουρπάλης

Εταίρος — Αρχιτέκτων

Μάνος Τουρπάλης

εντεταλμένος σύμβουλος

διευθυντής τομέα αρχιτεκτονικών έργων υπεύθυνος συμβάσεων

Ο Μάνος Τουρπάλης είναι ένα από τα έμπειρα στελέχη με μελετητική και διοικητική εμπειρία. Αρχιτέκτονας με μεταπτυχιακές σπουδές στην Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική,
έχει συμμετάσχει, ως μελετητής αλλά και ως υπεύθυνος έργου, σε πλήθος μελετών δημόσιων και ιδιωτικών έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας. Με τρέχουσα θέση αυτήν του διευθυντή τομέα αρχιτεκτονικών έργων, τα τελευταία χρόνια ασχολείται επιπλέον με θέματα συντονισμού, κατάρτισης κτλ.

Σπουδές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1993, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο - ΠΜΣ "Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων" 2009

Προσχώρησε στην METESYSM

1995

Νικόλαος Χαλάτης

Εταίρος — Πολιτικός Mηχανικός

Νικόλαος Χαλάτης

principal engineer

ειδικός μελετητής στατικών έργων

Ο Νικόλαος Χαλάτης αποτελεί ιδρυτικό μέλος της εταιρείας και από τα πλέον έμπειρα στελέχη της. Ως υπεύθυνος έργου έχει διαχειριστεί πλήθος έργων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε επίπεδο μελετών, φέρουσας κατασκευής οικοδομικών και ιδιαίτερα έργων οδοποιίας.

Σπουδές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1967

Προσχώρησε στην METESYSM

1970

Ιφιγένεια Δούκα

Εταίρος — Αρχιτέκτων

Ιφιγένεια Δούκα

lead architect

Η Ιφιγένεια Δούκα αποτελεί ιδρυτικό μέλος της εταιρείας και από τα πλέον έμπειρα στελέχη της. Ως υπεύθυνη έργου έχει διαχειριστεί πλήθος έργων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα τόσο σε επίπεδο μελετών, όσο και σε επίπεδο διοίκησης έργου. Έχει αναπτύξει ικανότητα άψογης συνεργασίας με διεθνή γραφεία και έχει συντονίσει με επιτυχία πολύπλοκα έργα με διεθνή συμμετοχή.

Σπουδές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1971

Προσχώρησε στην METESYSM

1980

Γιώργος Καρακώστας

Εταίρος — Αρχιτέκτων

Γιώργος Καρακώστας

senior architect

Ο Γιώργος Καρακώστας είναι μέλος της εταιρείας και ένα από τα έμπειρα στελέχη της. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος δημόσιων και ιδιωτικών έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας, στον τομέα των κτιριακών αρχιτεκτονικών μελετών, αστικών αναπλάσεων, βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής καθώς και έργων υποδομών, ως μελετητής αλλά και ως υπεύθυνος έργου.

Σπουδές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1990

Προσχώρησε στην METESYSM

2003

Φαίδρος Αυδής

Εταίρος — Αρχιτέκτων

Φαίδρος Αυδής

senior architect

Ο Φαίδρος Αυδής είναι αρχιτέκτονας μηχανικός. Ως μέλος της εταιρείας έχει συμμετάσχει σε πολλές μελέτες δημόσιων και ιδιωτικών κτιριακών έργων σαν μελετητής και σαν υπεύθυνος έργου.

Σπουδές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1993

Προσχώρησε στην METESYSM

2001

Κατερίνα Μπαδόλα

Εταίρος — Αρχιτέκτων

Κατερίνα Μπαδόλα

senior architect

δημόσιες σχέσεις

Η Κατερίνα Μπαδόλα έχει πολυετή εμπειρία στις ολοκληρωμένες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, που εκτείνονται από τον αρχικό σχεδιασμό ενός έργου, τον γενικό συντονισμό των μελετών του, έως και την γενική εποπτεία στην φάση της κατασκευής του. Ως βασική αρχιτέκτων και γενική συντονίστρια έχει αναλάβει για λογαριασμό της ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ, πολυάριθμα μεγάλης κλίμακας έργα, ειδικών χρήσεων, όπως εμπορικά κέντρα, κτίρια τουρισμού, υγείας και διοίκησης, καθώς και έργα αστικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων και των υποστηρικτικών τους λειτουργιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σπουδές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1995, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο - Π.Μ.Σ. "Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων" 2014

Προσχώρησε στην METESYSM

1996

Ζωή Αντωνοπούλου

Εταίρος — Πολιτικός Mηχανικός

Ζωή Αντωνοπούλου

senior engineer

H Ζωή Αντωνοπουλου έχει 25ετή εμπειρία στο σχεδιασμό και υπολογισμό γεφυρών και κτηρίων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τόσο ως μελετήτρια αλλά και ως υπεύθυνη έργου.

Σπουδές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1994

Προσχώρησε στην METESYSM

1995

Ηλίας Παπαδόπουλος

Εταίρος — Πολιτικός Mηχανικός

Ηλίας Παπαδόπουλος

senior civil engineer

διευθυντής μηχανοργάνωσης, τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης

Ο Ηλίας Παπαδόπουλος έχει εξειδίκευση σε τεχνικά έργα γεφυροποιίας και αντισεισμικές κατασκευές. Έχει άνω των 20 χρόνων εμπειρία στο σχεδιασμό και υπολογισμό πλήθους κτιρίων, γεφυρών και ειδικών έργων πολιτικού μηχανικού, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τόσο ως μελετητής όσο και ως υπεύθυνος έργου.

Σπουδές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1999, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - ΠΜΣ "Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων" 2000, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Διδακτορικό Δίπλωμα 2015

Προσχώρησε στην METESYSM

2001

Σωτήριος Μέλλης

Εταίρος — Πολιτικός Mηχανικός

Σωτήριος Μέλλης

senior engineer

Ο Σωτήριος Μέλλης έχει 20ετή εμπειρία στο σχεδιασμό και υπολογισμό κτηρίων, γεφυρών και ειδικών έργων πολιτικού μηχανικού. Την τελευταία πενταετία διαχειρίζεται ως υπεύθυνος έργου μελέτες ιδιωτικών και δημόσιων τεχνικών έργων.

Σπουδές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 2001

Προσχώρησε στην METESYSM

2002

Ιωάννα Διπλάρη

Εταίρος — Τοπογράφος

Ιωάννα Διπλάρη

senior engineer

Η Ιωάννα Διπλάρη έχει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση μελετών συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών έργων, όπως μελέτες αυτοκινητοδρόμων, ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων, χώρων στάθμευσης και λοιπές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ εκπόνησε πλήθος μελετών άλλοτε ως υπεύθυνη μελέτης και άλλοτε ως μέλος της ομάδας μελέτης. Από το 2015 είναι μέλος και του τμήματος των Τοπογραφικών μελετών της ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ.

Σπουδές

ΤΕΙ Αθηνών - Τμήμα Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών 2003, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Αγρονόμων Μηχανικών 2008, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - ΠΜΣ "Διαχείριση Τεχνικών Έργων"

Προσχώρησε στην METESYSM

2005

Απόστολος Χαρισούδης

Εταίρος — Τοπογράφος

Απόστολος Χαρισούδης

senior engineer

Ο Απόστολος Χαρισούδης έχει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση πλήθους μελετών συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών έργων, όπως μελέτες οδοποιίας αυτοκινητόδρομων, ανισόπεδων κόμβων, χώρων στάθμευσης κλπ., άλλοτε ως υπεύθυνος μελέτης και άλλοτε ως μέλος της ομάδας μελέτης. Από το 2015 είναι μέλος και του τμήματος των Τοπογραφικών μελετών της ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΑΕ

Σπουδές

ΑΤΕΙ Λάρισας - Τμήμα Τεχνολόγων Μηχανικών Έργων Υποδομής 2003, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 2008, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - ΠΜΣ "Οργάνωση και Διαχείριση Πόρων & Έργων Ανάπτυξης" 2011

Προσχώρησε στην METESYSM

2010

Ιωάννης Χατζόπουλος

Εταίρος — Πολιτικός Mηχανικός

Ιωάννης Χατζόπουλος

πρώην πρόεδρος ΔΣ

Ο Ιωάννης Χατζόπουλος αποτελεί ιδρυτικό στέλεχος της εταιρείας ΣΥΣΜ ΟΕ με αντικείμενο στατικές και συγκοινωνιακές μελέτες. Διετέλεσε επόπτης εργολαβιών κατασκευής της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου. Από το 1986 μέχρι το 1991 διετέλεσε Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο τον προγραμματισμό και την εποπτεία του σχεδιασμού πολεοδομικών ρυθμίσεων και μεγάλων κυκλοφοριακών επεμβάσεων της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίκης. Το 1991 που εντάχθηκε στην εταιρεία ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ανέλαβε τον τομέα συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών μελετών. Ασχολήθηκε, ως γενικός μελετητής, με τον συντονισμό και την εποπτεία των ομάδων μελέτης μεγάλων και σύνθετων έργων (τμήματα ΠΑΘΕ, Εξωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης, Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης κ.α.).
Συνταξιοδοτήθηκε το 2016.

Σπουδές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Πολιτικών, Συγκοινωνιολόγος MSc, University of Birmingham

Προσχώρησε στην METESYSM

1991

Κώστας Σορτίκος

Εταίρος — Πολιτικός Mηχανικός

Κώστας Σορτίκος

πρώην διευθύνων σύμβουλος

Ο Κώστας Σορτίκος αποτελεί ιδρυτικό μέλος της εταιρείας και από τα πλέον έμπειρα στελέχη της με μακρά μελετητική και διοικητική εμπειρία. Ως πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχειρίστηκε συμβάσεις μελετών ή παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σπουδές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1970

Προσχώρησε στην METESYSM

1980

Γιώργος Πατλάκας

Εταίρος — Πολιτικός Mηχανικός

Γιώργος Πατλάκας

δομοστατικός μηχανικός

Ο Γιώργος Πατλάκας είναι εταίρος με πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και υπολογισμό κτηρίων, γεφυρών και ειδικών έργων πολιτικού μηχανικού.

Σπουδές

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1979 Ινστιτούτο Πολιτικής Δόμησης του Ροστώφ της πρώην ΕΣΣΔ 1965

Προσχώρησε στην METESYSM

1980

Αναστασία Αβραμίδου

Συνεργάτις — Αρχιτέκτων

Αναστασία Αβραμίδου

αρχιτέκτων

Η Αναστασία Αβραμίδου συμμετέχει σε ομάδες μελέτης οικοδομικών και συγκοινωνιακών έργων, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην μελέτη, αποτύπωση, σχεδιασμό, σύνταξη προμετρήσεων, έρευνα αγοράς-υλικών, συντονισμό μελετών υπόλοιπων ειδικοτήτων.

Σπουδές

Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου G. D’ Annuzio – Chieti, Pescara 1984

Προσχώρησε στην METESYSM

2002

Γιάννης Τσαγκάρης

Συνεργάτης — Αρχιτέκτων

Γιάννης Τσαγκάρης

αρχιτέκτων

Ο Γιάννης Tσαγκάρης ως συνεργάτης της ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ έχει συμβάλει στον σχεδιασμό μικρών και μεγάλων κτιριακών έργων ιδιωτικού και δημοσίου ενδιαφέροντος καθώς και έργων υποδομών. Ως ιδιώτης αρχιτέκτονας έχει επίσης μελετήσει ως ανάδοχος και ως μέλος μελετητικών ομάδων ένα ευρύ φάσμα έργων, ιδιαίτερα κατοικίες, ξενοδοχεία, αποκαταστάσεις διατηρητέων κτιρίων και έργα υποδομών.

Σπουδές

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1997, University of Nottingham - MA in Architectural Technology 1998

Προσχώρησε στην METESYSM

2007

Χριστίνα Μπρόζου

Συνεργάτις — Αρχιτέκτων

Χριστίνα Μπρόζου

αρχιτέκτων

Η Χριστίνα Μπρόζου είναι μέλος της αρχιτεκτονικής ομάδας της ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ, όπου συμμετέχει σε μελέτες οικοδομικών έργων που κυμαίνονται από εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, κτίρια υγείας και εκπαιδευτικά ιδρύματα έως χώρους στάθμευσης.

Σπουδές

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2004, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - ΠΜΣ "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός" 2006

Προσχώρησε στην METESYSM

2007

Ελένη Χαλάτη

Συνεργάτις — Αρχιτέκτων

Ελένη Χαλάτη

αρχιτέκτων

Η Ελένη Χαλάτη ασκεί διευρυμένη δραστηριότητα, που περιλαμβάνει έργα αρχιτεκτονικού και γραφιστικού σχεδιασμού, σχεδιασμού πολυμέσων και αντικειμένων. Επιπλέον, έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια και το σχεδιασμό ανάπτυξης υπηρεσιών για πολλές ομάδες και επιχειρήσεις. Ως συνεργάτης της ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ συμμετέχει στο σχεδιασμό μελετών κτιρίων εμπορικής, τουριστικής και ιατρικής χρήσης, αναλαμβάνει τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων και φωτορεαλιστικών απεικονίσεων, με έμφαση στην ανάπτυξη μέσω της εφαρμογής του μοντέλου ΒΙΜ.

Σπουδές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2010, Ανώτατη Σχολή Βιομηχανικού Σχεδιασμού (ENSCI LES ATELIERS), ΠΑΡΙΣΙ - ΠΜΣ "Δημιουργία και Σύγχρονη Τεχνολογία" 2012

Προσχώρησε στην METESYSM

2011-2015, 2018

Παναγιώτης Δίγκας

Συνεργάτης — Πολιτικός Μηχανικός

Παναγιώτης Δίγκας

πολιτικός μηχανικός

Ο Παναγιώτης Δίγκας έχει πολυετή εμπειρία στη μελέτη και σχεδιασμό τεχνικών και κτιριακών έργων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Έχει αναπτύξει ικανότητα άψογης συνεργασίας με μελετητικά γραφεία του εξωτερικού.

Σπουδές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1998

Προσχώρησε στην METESYSM

1997

Θανάσης Τζαναβάρης

Συνεργάτης — Πολιτικός Μηχανικός

Θανάσης Τζαναβάρης

πολιτικός μηχανικός

Ο Θανάσης Τζαναβάρης είναι πολιτικός μηχανικός, με άνω των 18 ετών εμπειρία στο σχεδιασμό και υπολογισμό κτιριακών έργων, τεχνικών έργων γεφυροποιίας, σηράγγων και ειδικών έργων πολιτικού μηχανικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σπουδές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 2002, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - ΠΜΣ "Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων" 2003

Προσχώρησε στην METESYSM

2002

Αυγερινός Χαλάτης

Συνεργάτης — Πολιτικός Μηχανικός

Αυγερινός Χαλάτης

πολιτικός μηχανικός

Ο Αυγερινός Χαλάτης είναι πολιτικός μηχανικός, με άνω των 10 ετών εμπειρία σε μεταλλικές κατασκευές, κτιριακά έργα, τεχνικά έργα γεφυροποιίας και ειδικά έργα πολιτικού μηχανικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σπουδές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 2007, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - ΠΜΣ "Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων" 2008

Προσχώρησε στην METESYSM

2010

Σωτήριος Τέγος

Συνεργάτης — Πολιτικός Μηχανικός

Σωτήριος Τέγος

πολιτικός μηχανικός

Ο Σωτήρης Τέγος έχει ενεργή συμμετοχή ως πολιτικός μηχανικός σε πολλά τεχνικά έργα κυρίως στον τομέα των γεφυρών και συγκεκριμένα σε έργα του εξωτερικού. Ασχολείται επίσης με το σχεδιασμό αντισεισμικών κατασκευών και διακρίνεται για την ευρεία γνώση του σε θέματα σχεδιαστικών εργαλείων και λογισμικού πολιτικού μηχανικού.

Σπουδές

Heriot-Watt University - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 2011, Heriot-Watt University - ΠΜΣ "Civil Engineering & Construction Management" 2012

Προσχώρησε στην METESYSM

2013

Ευθυμία Γραντζίδου

Τεχνολόγος

Ευθυμία Γραντζίδου

χειρίστρια CAD

Η Ευθυμία Γραντζίδου έχει πολυετή εμπειρία στο τεχνικό σχέδιο κτιρίων, γεφυρών και ειδικών έργων πολιτικού μηχανικού. Παράλληλα ασχολείται και με τη σύνταξη προμετρήσεων ιδιωτικών και δημόσιων έργων.

Σπουδές

ΙΕΚ Πυθαγόρας 1997

Προσχώρησε στην METESYSM

1998

Συμεών Σαλονίδης

Τεχνολόγος

Συμεών Σαλονίδης

χειριστής CAD

Ο Συμεών Σαλονίδης έχει πολυετή εμπειρία στο τεχνικό σχέδιο κτιρίων, γεφυρών και ειδικών έργων πολιτικού μηχανικού. Παράλληλα, ασχολείται και με τη σύνταξη προμετρήσεων μελετών ιδιωτικών και δημόσιων έργων. Ταυτόχρονα, διεκπαιραιώνει εργασίες που αφορούν την ομαλή λειτουγία της εταιρείας με δημόσιες υπηρεσίες και τραπεζικά ιδρύματα.

Σπουδές

ΙΕΚ Ωραιοκάστρου 1999

Προσχώρησε στην METESYSM

2001

Βίλμα Βαλέρια Μπούζου

Γραμματέας

Βίλμα Βαλέρια  Μπούζου

τμήμα γραμματείας

υπεύθυνη διαχείρισης ποιότητας

Η Βίλμα-Βαλέρια Μπούζου είναι υπεύθυνη του Συστήματος Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO και αρμόδια για την έκδοση τιμολογίων, αποδείξεων είσπραξης και λοιπών υπηρεσιών λογιστηρίου. Διακρίνεται για τις επικοινωνιακές της δεξιότητες και την αποτελεσματική διαχείριση πόρων.

Σπουδές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 2012

Προσχώρησε στην METESYSM

2016

Αρίστη Τέγου

Γραμματέας

Αρίστη Τέγου

αρμόδια σύνταξης προσφορών

Η Αρίστη Τέγου είναι υπεύθυνη του τμήματος προσφορών και έχει στην αρμοδιότητά της τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τη συμμετοχή της εταιρείας στους δημόσιους διαγωνισμούς. Με την ιδιότητά της ως φιλολόγου και έχοντας παρακολουθήσει σχετικό σεμινάριο αναλαμβάνει την επιμέλεια και διόρθωση κειμένων, όπου απαιτηθεί. Ταυτόχρονα, μεταξύ άλλων, φροντίζει για την τήρηση του βιβλίου των πρακτικών του ΔΣ καθώς και των γενικών συνελεύσεων. Διακρίνεται για την έμφαση στη λεπτομέρεια, την υπομονή, την εργατικότητα και το ομαδικό της πνεύμα.

Σπουδές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Φιλολογίας 2015, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - ΠΜΣ "Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία" 2017

Προσχώρησε στην METESYSM

2018

Κωνσταντίνος Νίκου

Λογιστής

Κωνσταντίνος Νίκου

λογιστής

Ο Κωνσταντίνος Νίκου έχει επαγγελματική εμπειρία ως λογιστής φοροτεχνικός Α’ τάξης από το 2003 έως σήμερα, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Σπουδές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 2001

Προσχώρησε στην METESYSM

2004

Former Partners

Ελισάβετ Σταλέντζα

Αρχιτέκτων

Μέλος της εταιρείας από το 1981, έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό αρχιτεκτονικών μελετών, ενώ εργάστηκε ως υπεύθυνη συμβάσεων μέχρι το 2019. Απεχώρησε από την εταιρεία το 2019 μετά την συνταξιοδότησή της.

Γιώργος Χατζηκοσμάς

Αρχιτέκτων

Μέλος της εταιρείας από το 1995, έχει συμμετάσχει σε πλήθος αρχιτεκτονικών μελετών μέχρι το 2019, οπότε απεβίωσε.

Μιχάλης Χατζόπουλος

Αρχιτέκτων

Ιδρυτικό μέλος και συνδιαχειριστής της ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Ε.Π.Ε..
Πήρε μέρος στην εκπόνηση όλων των αρχιτεκτονικών μελετών του
γραφείου μέχρι το έτος 1989, οπότε σταμάτησε να εργάζεται, λόγω ασθενείας. Απεχώρησε οριστικά από την εταιρεία το έτος 2001.

Αναστασία Λαδά

Αρχιτέκτων

Ιδρυτικό μέλος και κύρια μελετήτρια πολλών αρχιτεκτονικών μελετών του γραφείου, ιδίως Εγκαταστάσεων Υγείας και αποκατάστασης – επανάχρησης διατηρητέων κτιρίων, υπεύθυνη των ομάδων μελέτης συμμετοχής σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς μέχρι το έτος 1998, οπότε απεχώρησε από την εταιρεία.

Νικόλαος Κατσανίκας

Πολιτικός Μηχανικός

Ιδρυτικό μέλος και υπεύθυνος Μηχανογράφησης του γραφείου
μέχρι το έτος 1990, οπότε απεβίωσε.

Ιωάννης Α. Τέγος

Δρ Πολιτικός Μηχανικός

Ιδρυτικό μέλος του γραφείου, πήρε μέρος στην εκπόνηση πολλών στατικών μελετών κτιριακών έργων και γεφυρών, μέχρι το έτος 1998, οπότε απεχώρησε από την εταιρεία.

Θαλής Αυδής

Πολιτικός Μηχανικός

Ιδρυτικό μέλος του γραφείου, επιστημονικός σύμβουλος στην εκπόνηση στατικών μελετών, απεχώρησε το έτος 1998, μετά τη συνταξιοδότησή του.

Επικοινωνία

Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες