Ελένη Χαλάτη

Η Ελένη Χαλάτη ασκεί διευρυμένη δραστηριότητα, που περιλαμβάνει έργα αρχιτεκτονικού και γραφιστικού σχεδιασμού, σχεδιασμού πολυμέσων και αντικειμένων. Επιπλέον, έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια και το σχεδιασμό ανάπτυξης υπηρεσιών για πολλές ομάδες και επιχειρήσεις. Ως συνεργάτης της ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ συμμετέχει στο σχεδιασμό μελετών κτιρίων εμπορικής, τουριστικής και ιατρικής χρήσης, αναλαμβάνει τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων και φωτορεαλιστικών απεικονίσεων, με έμφαση στην ανάπτυξη μέσω της εφαρμογής του μοντέλου ΒΙΜ.