Απόστολος Χαρισούδης

Ο Απόστολος Χαρισούδης έχει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση πλήθους μελετών συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών έργων, όπως μελέτες οδοποιίας αυτοκινητόδρομων, ανισόπεδων κόμβων, χώρων στάθμευσης κλπ., άλλοτε ως υπεύθυνος μελέτης και άλλοτε ως μέλος της ομάδας μελέτης. Από το 2015 είναι μέλος και του τμήματος των Τοπογραφικών μελετών της ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΑΕ