Θανάσης Τζαναβάρης

Ο Θανάσης Τζαναβάρης είναι πολιτικός μηχανικός, με άνω των 18 ετών εμπειρία στο σχεδιασμό και υπολογισμό κτιριακών έργων, τεχνικών έργων γεφυροποιίας, σηράγγων και ειδικών έργων πολιτικού μηχανικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.