Συμεών Σαλονίδης

Ο Συμεών Σαλονίδης έχει πολυετή εμπειρία στο τεχνικό σχέδιο κτιρίων, γεφυρών και ειδικών έργων πολιτικού μηχανικού. Παράλληλα, ασχολείται και με τη σύνταξη προμετρήσεων μελετών ιδιωτικών και δημόσιων έργων. Ταυτόχρονα, διεκπαιραιώνει εργασίες που αφορούν την ομαλή λειτουγία της εταιρείας με δημόσιες υπηρεσίες και τραπεζικά ιδρύματα.