Σωτήριος Τέγος

Ο Σωτήρης Τέγος έχει ενεργή συμμετοχή ως πολιτικός μηχανικός σε πολλά τεχνικά έργα κυρίως στον τομέα των γεφυρών και συγκεκριμένα σε έργα του εξωτερικού. Ασχολείται επίσης με το σχεδιασμό αντισεισμικών κατασκευών και διακρίνεται για την ευρεία γνώση του σε θέματα σχεδιαστικών εργαλείων και λογισμικού πολιτικού μηχανικού.