Ζωή Αντωνοπούλου

H Ζωή Αντωνοπουλου έχει 25ετή εμπειρία στο σχεδιασμό και υπολογισμό γεφυρών και κτηρίων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τόσο ως μελετήτρια αλλά και ως υπεύθυνη έργου.