Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες

  • METESYSM SA
  • Λέοντος Σοφού 20, Θέρμη
  • 570 01, Θεσαλλονίκη, Greece
  • T +30 2310 402 322
  • F +30 2310 402 322

Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού

Λεπτομέρειες Έργου

Δεδομένα & Στοιχεία

Κατηγορίες

Αστικός Σχεδιασμός

Επικοινωνία

Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες