Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες

  • METESYSM SA
  • Λέοντος Σοφού 20, Θέρμη
  • 570 01, Θεσαλλονίκη, Greece
  • T +30 2310 402 322
  • F +30 2310 402 322

Οδικές Κοιλαδογέφυρες Γ2

Οδικές Κοιλαδογέφυρες Γ2

Λεπτομέρειες Έργου

Πρόκειται για οδική κοιλαδογέφυρα δύο ανεξαρτήτων κλάδων συνολικού μήκους 350,0 μ., πλάτους 14,2 μ. καθενός και μεγίστου ύψους μεσοβάθρου 58,0 μ. Οι φορείς ανωδομής είναι συνεχείς, μονοκυψελικής κιβωτιοειδούς διατομής με μεταβλητό ύψος, μονολιθική σύνδεση στα μεσόβαθρα και κατασκευή με τη μέθοδο της προβολοδόμησης. Η Θεμελίωση έγινε σε φρέατα.

Δεδομένα & Στοιχεία

Τοποθεσία

Παναγιά–Γρεβενά

Πελάτης

Εγνατία Οδός ΑΕ

Κλίμακα

< 10 km

Μελέτη

Στατική Μελέτη

Προϋπολογισμός

18.950.000 €

Κατηγορίες

Εργα Υποδομών

01_plan&section1_4-3
02_section5_4-3
03_section7_4-3

γενική κάτοψη και κατά μήκος τομή

τομές

λεπτομέρεια τομής

Βασικοί συνεργάτες σε αυτό το έργο

Ιωάννης Τέγος

Πολιτικός Μηχανικός

Θανάσης Τζαναβάρης

Πολιτικός Μηχανικός

Παναγιώτης Δίγκας

Πολιτικός Μηχανικός

Επικοινωνία

Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες