Ηλίας Παπαδόπουλος

Ο Ηλίας Παπαδόπουλος έχει εξειδίκευση σε τεχνικά έργα γεφυροποιίας και αντισεισμικές κατασκευές. Έχει άνω των 20 χρόνων εμπειρία στο σχεδιασμό και υπολογισμό πλήθους κτιρίων, γεφυρών και ειδικών έργων πολιτικού μηχανικού, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τόσο ως μελετητής όσο και ως υπεύθυνος έργου.