Κατερίνα Μπαδόλα

Η Κατερίνα Μπαδόλα έχει πολυετή εμπειρία στις ολοκληρωμένες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, που εκτείνονται από τον αρχικό σχεδιασμό ενός έργου, τον γενικό συντονισμό των μελετών του, έως και την γενική εποπτεία στην φάση της κατασκευής του. Ως βασική αρχιτέκτων και γενική συντονίστρια έχει αναλάβει για λογαριασμό της ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ, πολυάριθμα μεγάλης κλίμακας έργα, ειδικών χρήσεων, όπως εμπορικά κέντρα, κτίρια τουρισμού, υγείας και διοίκησης, καθώς και έργα αστικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων και των υποστηρικτικών τους λειτουργιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.