Αναστασία Αβραμίδου

Η Αναστασία Αβραμίδου συμμετέχει σε ομάδες μελέτης οικοδομικών και συγκοινωνιακών έργων, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην μελέτη, αποτύπωση, σχεδιασμό, σύνταξη προμετρήσεων, έρευνα αγοράς-υλικών, συντονισμό μελετών υπόλοιπων ειδικοτήτων.

Χριστίνα Μπρόζου

Η Χριστίνα Μπρόζου είναι μέλος της αρχιτεκτονικής ομάδας της ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ, όπου συμμετέχει σε μελέτες οικοδομικών έργων που κυμαίνονται από εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, κτίρια υγείας και εκπαιδευτικά ιδρύματα έως χώρους στάθμευσης.

Ελένη Χαλάτη

Η Ελένη Χαλάτη ασκεί διευρυμένη δραστηριότητα, που περιλαμβάνει έργα αρχιτεκτονικού και γραφιστικού σχεδιασμού, σχεδιασμού πολυμέσων και αντικειμένων. Επιπλέον, έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια και το σχεδιασμό ανάπτυξης υπηρεσιών για πολλές ομάδες και επιχειρήσεις. Ως συνεργάτης της ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ συμμετέχει στο σχεδιασμό μελετών κτιρίων εμπορικής, τουριστικής και ιατρικής χρήσης, αναλαμβάνει τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων και φωτορεαλιστικών απεικονίσεων, με έμφαση στην ανάπτυξη μέσω της εφαρμογής του μοντέλου ΒΙΜ.