Αυτοκινητόδρομος Κλειδί – Εύζωνοι

Πρόκειται για την οριστική μελέτη οδοποιίας, κόμβων και σήμανσης – ασφάλισης του υποτμήματος Α/Κ Αξιού έως Α/Κ Αγίου Αθανασίου του τμήματος Κλειδί – Εύζωνοι του ΠΑΘΕ και αφορούν στον δεξιό κλάδο του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ συνολικού μήκους 14χλμ, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ και τμήμα του Αριστερού κλάδου, δίκτυο παραπλεύρων και κάθετων οδών εκατέρωθεν της αρτηρίας συνολικού μήκους 32,8 χλμ., τρεις ανισόπεδους κόμβους, τον Α/Κ Χαλάστρας – Αξιός, τον Α/Κ Ανατολικού και την συμπλήρωση του Α/Κ Αγίου Αθανασίου, τρεις ισόπεδους κόμβους και τέλος την πλήρη μελέτη σήμανσης – ασφάλισης για το σύνολο του έργου.

Γέφυρα Ανω Διάβασης Τ17

Για την κατασκευή του υποτμήματος Α/Κ Αξιού – τέλος Α/Κ Αγ. Αθανασίου του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε. εκπονήθηκαν οι οριστικές μελέτες πλήθους νέων τεχνικών. Στο πλαίσιο του συνολικού έργου η ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΑΕ μελέτησε και τη γέφυρα Α/Δ Τ17 από Χ.Θ. 0+579,65 έως Χ.Θ. 0+868,27 του κλάδου 2 του Α/Κ Αξιού.
Πρόκειται για γέφυρα άνω διάβασης ενός κλάδου, η οποία διαμορφώνεται από συνεχή φορέα επτά ανοιγμάτων (συνολικού μήκους 289,0 μ. στον άξονα της γέφυρας) από χυτό επί τόπου προεντεταμένο σκυρόδεμα. Για την κατασκευή προβλέπονται 7 φάσεις ξεκινώντας από το ανατολικό άκρο με αρμούς διακοπής στο 20% του κάθε ανοίγματος.
Η χάραξη κινείται οριζοντιογραφικά κατά μήκος κυκλικού τόξου με ακτίνα 290 μ., ενώ η ερυθρά της οδού βρίσκεται επίσης σε κατακόρυφο κυκλικό τόξο με ακτίνα 4.500 μ., σε ύψη από το φυσικό έδαφος, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 8,0 και 14,0 μ. Τα καθαρά ύψη των μεσοβάθρων, κυμαίνονται μεταξύ 9,0 και 11,0 μ. Τα μεσόβαθρα διαμορφώνονται από ένα στύλο διατομής κανονικού οκταγώνου, εγγεγραμένου σε κύκλο διαμέτρου 2,0 μ., θεμελιώνονται δε σε κεφαλοδέσμους με πασσάλους. Ο φορέας ανωδομής συνδέεται μονολιθικά με τα μεσόβαθρα Μ2 έως και Μ6, αποτελώντας ένα μονολιθικό πλαίσιο στο χώρο, ενώ στα ακραία μεσόβαθρα Μ1 και Μ7, όπως και στα ακρόβαθρα προβλέπονται εφέδρανα και αρμοί. Η λογική δηλαδή του φορέα είναι των “ημιενιαίων” (halb- ή semiintegralen) γεφυρών.
Η διατομή του φορέα είναι κιβωτιοειδής ύψους 2,3 μ. με συνολικό πλάτος 11,25 μ. στο άνω πέλμα και εγκάρσια επίκλιση 6%, και εξυπηρετεί μονόπλευρη κυκλοφορία 2 λωρίδων, ΛΕΑ και εκατέρωθεν πεζοδρόμια. Στα πεζοδρόμια προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και στύλων οδοφωτισμού. Επίσης, προβλέπεται μόνωση του καταστρώματος με ειδική μεμβράνη και αποχέτευσή του με σωλήνες απορροής διαμήκεις και κατακόρυφους.

Κάθετος Οδικός Άξονας

Πρόκειται για την μελέτη οδοποιίας, κόμβων και σήμανσης – σσφάλισης του τμήματος 61.5 Δράμα – Καβάλα του κάθετου άξονα 61 της Εγνατίας οδού, από τον Άγιο Αθανάσιο έως τις Κρηνίδες. Υπεραστική οδός ΑΙ συνολικού μήκους 11χλμ, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση χωρίς ΛΕΑ (διατομή β4ν*). Δίκτυο παραπλεύρων και κάθετων οδών εκατέρωθεν της αρτηρίας συνολικού μήκους 14,5χλμ. Ένας ανισόπεδος κόμβος με τρεις ισόπεδους κυκλικούς κόμβους (roundabout). Η μελέτη παραλήφθηκε το 2020

Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ

Πρόκειται για την οριστική μελέτη οδοποιίας , κόμβων και σήμανσης – ασφάλισης του υποτμήματος Α/Κ Aγίας Μαρίνας Στυλίδας έως Α/Κ Ραχών του τμήματος Σκάρφεια – Ράχες του ΠΑΘΕ από ΧΘ 12+000 έως ΧΘ 31+234,97.
Το έργο αφορά επίσης την προμελέτη και οριστική μελέτη μέχρι και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ συνολικού μήκους 19,4χλμ, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ , που παρακάμπτει τη Στυλίδα, τον Καραβόμυλο και τον Αχινό με τρεις σήραγγες, τέσσερις κοιλαδογέφυρες, μία γέφυρα ρέματος Βελλιά , τρεις άνω διαβάσεις και έντεκα κάτω διαβάσεις,
δίκτυο παραπλεύρων και κάθετων οδών εκατέρωθεν της αρτηρίας συνολικού μήκους 33,70 χλμ., τρεις ανισόπεδους κόμβους, τον Α/Κ Αγίας Μαρίνας, τον Α/Κ Στυλίδας – Καραβόμυλου και τον Α/Κ Καραβόμυλου.
Η μελέτη, τέλος, περιλαμβάνει τρεις ισόπεδους κόμβους και την πλήρη μελέτη σήμανσης και ασφάλισης για το σύνολο του έργου.

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

Ο σχεδιασμός βασίζεται και συμπυκνώνει την έννοια σταυροδρόμι. Πραγματοποιώντας μία πολλαπλή ανάγνωση με συμβολικές προεκτάσεις, οι σχεδιαστικοί χειρισμοί αποσκοπούν στη χωρική μετάφραση της έννοιας στο παραγόμενο αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα.
Στην διατύπωση των βασικών στόχων του Διαγωνισμού, στο Ιστορικό Σημείωμα για την ίδρυση και την εξέλιξη της Τράπεζας, αλλά ακόμη και στην ιδιαίτερη γεωγραφική θέση της Λευκωσίας, περιλαμβάνονται στόχοι και επιδιώξεις που έρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις και το συγκεκριμένο Κτίριο σηματοδοτεί το σημείο τομής ή/και σύγκλισης των κατευθύνσεων αυτών. Δημιουργείται ένα σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, πολιτισμικών επιρροών και καταβολών, συνεργατικών και ατομικών δραστηριοτήτων. Φιλοδοξία μας είναι τα Νέα Γραφεία της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας στη Λευκωσία να εκφράσουν το κοινό σημείο όλων αυτών των διαφορετικών κατευθύνσεων, και να συμβολίσουν την αξία της συνύπαρξης μέσα σε συνθήκες διαφορετικότητας και πολυμορφίας.
Η ευρύτερη περιοχή στην οποία πρόκειται να ενταχθεί το κτίριο έχει αρχίσει να διαμορφώνει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα με αρκετά ομοειδή κτίρια και ανάλογες χρήσεις. Κατά μήκος του κύριου οδικού άξονα της Λεωφ. Αθαλάσσης υπάρχουν ήδη κτίρια που στεγάζουν κεντρικές υπηρεσίες Τραπεζών αλλά και πολλά άλλα δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.
Επιδίωξη μας είναι να δημιουργήσουμε ένα τοπόσημο που θα καθιερωθεί σαν σύμβολο αυτής της τάσης που επικρατεί. Η ογκοπλασία του κτιριακού συγκροτήματος, η εξάντληση του επιτρεπόμενου ύψους και η εμμονή της σύνθεσης σε ροϊκές γεωμετρίες με λιτά υλικά εντείνει την ευκρίνεια της εικόνας του από μεγάλη απόσταση και από τους δύο κύριους άξονες. Στο αμεσότερο περιβάλλον επιδιώξαμε να τονίσουμε την μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητά του με την ελαφρά καμπύλη στο συνεχές μέτωπο της Λεωφόρου, δημιουργώντας μια στάση στο συνεχές αστικό μέτωπο, η οποία δημιουργεί την αίσθηση ενός ανοίγματος, ενός κενού ικανών διαστάσεων για να δεχθεί αρμονικά τον όγκο του κτιρίου – συμβόλου.
Βασικές συνθετικές αρχές αποτελούν η διάσπαση των χρήσεων του κτιρίου σε δύο ξεχωριστούς όγκους που τοποθετούνται παράλληλα στον άξονα Ανατολή – Δύση, η σύνδεση τους με μια ενδιάμεση μεταβατική ζώνη καθώς και η διαμπερής κίνηση σε όλη την έκταση του ισογείου. Είσοδοι χωροθετούνται και στις τέσσερις πλευρές του κτιρίου δημιουργώντας αγκαλιές υποδοχής, διαφορετικές ως προς την πυκνότητα και την ποσότητα ροής. Οι ανεξάρτητες αυτές προσβάσεις εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και ανεξάρτητη λειτουργία των διαφορετικών τμημάτων του κτιριακού συγκροτήματος, ενώ ταυτόχρονα υλοποιούν το σταυροδρόμι των κινήσεων που τις ενώνει και ταυτόχρονα τις διαχωρίζει.
Στον ψηλό όγκο των εννέα ορόφων προς την Λ. Αθαλάσσης χωροθετούνται οι διοικητικές και λειτουργικές υπηρεσίες της Τράπεζας, ενώ στον πίσω χαμηλότερο οι κοινόχρηστες δραστηριότητες. Ο πύργος των γραφείων αγκαλιάζει τον ελεύθερο χώρο προς τον κύριο δρόμο, ενώ ο δεύτερος στρέφεται προς τον διαμορφωμένο χώρο δημόσιου και ιδιωτικού πρασίνου και τον πεζόδρομο.