Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες

  • METESYSM SA
  • Λέοντος Σοφού 20, Θέρμη
  • 570 01, Θεσαλλονίκη, Greece
  • T +30 2310 402 322
  • F +30 2310 402 322

Γέφυρα Ανω Διάβασης Τ17

22.730
40.611
15.95
14.65

Λεπτομέρειες Έργου

Για την κατασκευή του υποτμήματος Α/Κ Αξιού – τέλος Α/Κ Αγ. Αθανασίου του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε. εκπονήθηκαν οι οριστικές μελέτες πλήθους νέων τεχνικών. Στο πλαίσιο του συνολικού έργου η ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΑΕ μελέτησε και τη γέφυρα Α/Δ Τ17 από Χ.Θ. 0+579,65 έως Χ.Θ. 0+868,27 του κλάδου 2 του Α/Κ Αξιού.
Πρόκειται για γέφυρα άνω διάβασης ενός κλάδου, η οποία διαμορφώνεται από συνεχή φορέα επτά ανοιγμάτων (συνολικού μήκους 289,0 μ. στον άξονα της γέφυρας) από χυτό επί τόπου προεντεταμένο σκυρόδεμα. Για την κατασκευή προβλέπονται 7 φάσεις ξεκινώντας από το ανατολικό άκρο με αρμούς διακοπής στο 20% του κάθε ανοίγματος.
Η χάραξη κινείται οριζοντιογραφικά κατά μήκος κυκλικού τόξου με ακτίνα 290 μ., ενώ η ερυθρά της οδού βρίσκεται επίσης σε κατακόρυφο κυκλικό τόξο με ακτίνα 4.500 μ., σε ύψη από το φυσικό έδαφος, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 8,0 και 14,0 μ. Τα καθαρά ύψη των μεσοβάθρων, κυμαίνονται μεταξύ 9,0 και 11,0 μ. Τα μεσόβαθρα διαμορφώνονται από ένα στύλο διατομής κανονικού οκταγώνου, εγγεγραμένου σε κύκλο διαμέτρου 2,0 μ., θεμελιώνονται δε σε κεφαλοδέσμους με πασσάλους. Ο φορέας ανωδομής συνδέεται μονολιθικά με τα μεσόβαθρα Μ2 έως και Μ6, αποτελώντας ένα μονολιθικό πλαίσιο στο χώρο, ενώ στα ακραία μεσόβαθρα Μ1 και Μ7, όπως και στα ακρόβαθρα προβλέπονται εφέδρανα και αρμοί. Η λογική δηλαδή του φορέα είναι των “ημιενιαίων” (halb- ή semiintegralen) γεφυρών.
Η διατομή του φορέα είναι κιβωτιοειδής ύψους 2,3 μ. με συνολικό πλάτος 11,25 μ. στο άνω πέλμα και εγκάρσια επίκλιση 6%, και εξυπηρετεί μονόπλευρη κυκλοφορία 2 λωρίδων, ΛΕΑ και εκατέρωθεν πεζοδρόμια. Στα πεζοδρόμια προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και στύλων οδοφωτισμού. Επίσης, προβλέπεται μόνωση του καταστρώματος με ειδική μεμβράνη και αποχέτευσή του με σωλήνες απορροής διαμήκεις και κατακόρυφους.

Δεδομένα & Στοιχεία

Τοποθεσία

Α/K Αξιού στον αυτοκινητοδρόμο ΠΑΘΕ

Πελάτης

Υπουργείο Υποδομών, ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ

Μελέτη

Στατική Οριστική Μελέτη

Κατηγορίες

Συγκοινωνιακά Έργα

Βασικοί συνεργάτες σε αυτό το έργο

Ηλία Παπαδόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός

Ζωή Αντωνοπούλου

Πολιτικός Μηχανικός

Κατερίνα Αντωνιάδου

Πολιτικός Μηχανικός

Χρήστος Δράτσιος

Πολιτικός Μηχανικός

Επικοινωνία

Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες