Κτίριο Αιμοκάθαρσης

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου κτιρίου, επιφάνειας 1585 τμ., για την στέγαση Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 34 κλινών, στον οικισμό Ακταίου στην Πάτρα.
Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το κτίριο βρίσκεται επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών-Κορίνθου, στη θέση «Καστελόκαμπος», εντός ορίων οικισμού Ακταίου, Δημοτικής ενότητας Ρίου, Δήμου Πατρέων και έχει εμβαδόν 2964, 14 τμ.
Το προτεινόμενο κτίριο διατάσσεται κατά μήκος του οικοπέδου και αποτελείται από 2 επίπεδα, το βασικό Επίπεδο 0 με πρόσβαση από την πρώην Εθνική οδό και το κάτω Επίπεδο -1. Λόγω της κλίσης του οικοπέδου το κτίριο είναι μονώροφο από την πλευρά του δρόμου και διώροφο από την πίσω πλευρά, ενώ υπάρχει δυνατότητα απευθείας εισόδου-εξόδου και στα δύο επίπεδα.
Στο Επίπεδο 0 (ισόγειο από το δρόμο και 1ος όροφος από την πίσω πλευρά) χωροθετούνται οι δύο αίθουσες αιμοκάθαρσης 16 κλινών η κάθε μία, οι οποίες στρέφονται προς τη θέα της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, με τους βοηθητικούς χώρους υποστήριξης, η είσοδος-χώρος αναμονής και τα γραφεία διευθυντή και προϊσταμένης. Εξασφαλίζεται η εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των αιθουσών και των βοηθητικών τους χώρων χωρίς ανάμιξη με τον χώρο εισόδου-αναμονής.
Στην κεντρική είσοδο του κτιρίου προβλέπεται εκτεταμένος ημιυπαίθριος χώρος για την αποβίβαση-επιβίβαση των ασθενών.
Στο Επίπεδο -1 (υπόγειο από το δρόμο και ισόγειο από την πίσω πλευρά) χωροθετούνται η διοίκηση με δυνατότητα ανεξάρτητης εισόδου από το χαμηλό σημείο, καθώς και οι υπόλοιποι βοηθητικοί και μηχανολογικοί χώροι, ενώ εξασφαλίζεται και ανεξάρτητη είσοδος-έξοδος για την τροφοδοσία και αποκομιδή.
Το κτίριο αποτελείται από δύο όγκους σε μετατόπιση, από τους οποίους ο πιο επιμήκης λοξεύει κατά μήκος του δρόμου προκειμένου το κτίριο να προβάλλεται και να είναι καλύτερα ορατό από το δρόμο, ενώ στον όγκο σε υποχώρηση δημιουργείται η κατάλληλη υποδοχή για την κεντρική είσοδο. Επιπλέον λόγω της κλίσης του οικοπέδου το κτίριο εμφανίζεται μονώροφο από το δρόμο και διώροφο από την πίσω πλευρά με τις πλάγιες πλευρές του να είναι μισοθαμένες. Η διαμόρφωση αυτή οδήγησε στην οργάνωση των όψεων σε δύο ζώνες, μία στη βάση του κτιρίου και μία στην ανωδομή, χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία.
Γενικά το κτίριο επενδύεται στη βάση, με πανέλα, με υφή σκυροδέματος που παραπέμπει σε πιο “βαρύ υλικό” και στην ανωδομή, με κατακόρυφες λωρίδες από πανέλα HPL, μεταβλητών διαστάσεων και δύο χρωμάτων. Λόγω της πολυπλοκότητας στη χάραξη των λωρίδων επιλέχτηκαν δύο ανοικτοί τόνοι του γκρι.
Για την ηλιοπροστασία των χώρων τοποθετούνται διάτρητες περσίδες σε λευκή απόχρωση, οι οποίες ενώ προστατεύουν από τον ήλιο δεν εμποδίζουν τη θέα. Στις πλάγιες πλευρές τόσο για την ηλιοπροστασία όσο και για την οριοθέτηση των εξόδων διαφυγής προβλέπονται πέργκολες σε λευκή επίσης απόχρωση.

Πολιτιστικό Κέντρο Παπάφη

Η πρότασή μας στοχεύει στην ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων και προδιαγραφών που τέθηκαν από τον αγωνοθέτη και παράλληλα στη δημιουργία ενός σύγχρονου και καινοτόμου κτιριακού συγκροτήματος που θα καλύψει όλες τις λειτουργικές, τεχνολογικές και αισθητικές ανάγκες του σήμερα και θα αποτελέσει τοπόσημο για την περιοχή.

Κεντρική ιδέα (concept)

Η κεντρική ιδέα για το σχεδιασμό του συγκροτήματος ξεκινά από έναν συμπαγή όγκο κτιρίου, ο οποίος διασπάται, στη συνέχεια διαχωρίζεται σε δύο όγκους, οι οποίοι μετατοπίζονται και κάμπτονται λόγω της αλληλεπίδρασης με τον αστικό ιστό, με αποτέλεσμα τη διείσδυση του δημόσιου χώρου μέσα στο οικόπεδο και μεταξύ των δύο όγκων. Η διάσπαση και κάμψη των όγκων προκαλεί επίσης τη «θραύση» του κεραμικού κελύφους στο εσωτερικό του, εναλλάσσοντας την οριζόντια γραμμικότητα του κελύφους με κατακόρυφα πάνελ και υαλοστάσια.

Το κτίριο «προσφέρεται» στους κατοίκους με τη δημιουργία ελεύθερων δημόσιων χώρων, πλατειών, καθιστικών, περιοχών πρασίνου και διάφορων πρόσθετων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται περιμετρικά του. Τα φυτεμένα δώματα αντικαθιστούν την παλιά κεραμική στέγη του υπάρχοντος κτιρίου, η οποία παραμένει ως υπόμνηση στην επιλογή του υλικού του κελύφους.

Περιγραφή της πρότασης

Το συγκρότημα αποτελείται από δύο επιμήκη τεθλασμένα κτίρια,  το K1, ένα τετραώροφο κτίριο και το K2, ένα τριώροφο κτίριο. Το συγκρότημα περιλαμβάνει επίσης δύο υπόγεια, το πρώτο με χώρο στάθμευσης 83 θέσεων και το δεύτερο με μηχανολογικούς και βοηθητικούς χώρους. Το συγκρότημα εξυπηρετείται από τέσσερις κύριους πυρήνες κάθετης επικοινωνίας. Η κατανομή των διαφόρων χρήσεων στα δύο κτίρια περιγράφεται παρακάτω: Κτίριο K1: Ισόγειο: Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και Ξενώνας Φιλοξενίας, 1ος Όροφος: Κοινοτικό Ιατρείο και Ξενώνας Φιλοξενίας, 2ος Όροφος: Δημοτική Βιβλιοθήκη,  3ος Όροφος και Πατάρι: Δημοτικό Γυμναστήριο. Κτίριο Κ2: Ισόγειο: Βρεφονηπιακός Σταθμός και Χώρος Μνήμης-Αρχείο, 1ος Όροφος: Βρεφονηπιακός Σταθμός, 2ος Όροφος: Γραφεία Δ’ Δημοτικής Κοινότητας και Χώροι Συλλόγων και Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. Στο δώμα του κτιρίου Κ2 προβλέπεται υπαίθριος κινηματογράφος. Τα δύο κτίρια συνδέονται μέσω υπερυψωμένης γέφυρας και πλέγματος διαδρόμων/εξωστών και κλιμακοστασίων.

Η ογκοπλασία του συγκροτήματος αντικατοπτρίζει τη κεντρική ιδέα. Το συγκρότημα «ντύνεται» περιμετρικά με ένα δεύτερο φλοιό/κέλυφος αποτελούμενο από γραμμικά κεραμικά στοιχεία, τα οποία εναλλάσσονται σε ζώνες συμπαγείς η διάτρητες ανάλογα με τις ανάγκες φωτισμού των χώρων και οπτικής απομόνωσης. Το συμπαγές αυτό κέλυφος διακόπτεται στις εσωτερικές όψεις και αντικαθίσταται από κατακόρυφα πάνελ και υαλοστάσια, τα οποία ορίζονται από τις θέσεις των κοινόχρηστων κλιμακοστασίων.

Το κτιριακό συγκρότημα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις βιοκλιματικές αρχές, προκειμένου να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή βιωσιμότητα και να καταναλώνει τη λιγότερη δυνατή ενέργεια, ενώ προσφέρει θερμική και οπτική άνεση στους χρήστες του.

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου ακολουθεί γενικά τα χαρακτηριστικά της κεντρικής ιδέας. Ο δημόσιος χώρος διεισδύει στο συγκρότημα δημιουργώντας ανοιχτές τριγωνικές πλατείες. Το σκληρό δάπεδο εναλλάσσεται με τις ζώνες πρασίνου δημιουργώντας ένα μωσαϊκό υλικών και χρωμάτων. Τα προτεινόμενα υλικά είναι αντίστοιχα με αυτά του κτιρίου, δηλ. κεραμικό δάπεδο και σκυρόδεμα σε διαφορετικές υφές.

Κτίριο Αιμοκάθαρσης

Η αρχιτεκτονική μελέτη αφορά στην κατασκευή νέου κτιρίου για την στέγαση Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 34 κλινών, σε οικόπεδο εμβαδού 11.797,57 τ.μ., που βρίσκεται στην Κτηματική Περιοχή Υφαντών του Δήμου Κομοτηνής, επί της Επαρχιακής οδού Κομοτηνής – Ιάσμου – Ξάνθης.

Βασικοί στόχοι κατά τον σχεδιασμό ήταν η προσαρμογή του κτιρίου στο μέγεθος και σχήμα του οικοπέδου, η ανταπόκριση στους κανονισμούς, στις τεχνικές προδιαγραφές και στο κτιριολογικό πρόγραμμα, η λειτουργικότητα στην οργάνωση των χώρων, η δυναμική και σύγχρονη αισθητική προσέγγιση που να ανταποκρίνεται στην χρήση του κτιρίου ως χώρος υπηρεσιών υγείας και η ανεξάρτητη πρόσβαση στους βοηθητικούς χώρους για τροφοδοσία και αποκομιδή.

Λόγω του μεγέθους και του σχήματος του οικοπέδου σχεδιάστηκε ένα μακρόστενο ισόγειο κτίριο εμβαδού 1.178 τ.μ., το οποίο τοποθετείται παράλληλα προς την Επαρχιακή οδό στο μέσον περίπου του οικοπέδου.

Η εσωτερική διαρρύθμιση οργανώνεται σε τρεις επιμέρους ενότητες, τους χώρους υποδοχής, τους χώρους των ασθενών και τους χώρους των εγκαταστάσεων και βοηθητικών λειτουργιών. Οι χώροι υποδοχής και διοίκησης διατάσσονται στο ανατολικό άκρο του κτιρίου, το οποίο αντιστοιχεί με την θέση του κόμβου εισόδου στο οικόπεδο, κεντρικά του κτιρίου διατάσσονται οι δύο αίθουσες αιμοκάθαρσης δυναμικότητας 16 κλινών η κάθε μία με τους χώρους υποστήριξης και στην δυτική πλευρά χωροθετούνται οι χώροι ΗΜ εγκαταστάσεων, αποθήκες και βοηθητικοί χώροι. Στο κτίριο προβλέπεται εσωτερικό φυτεμένο αίθριο σε συνδυασμό με το χώρο αναμονής των αιθουσών, το οποίο αφενός φέρνει φυσικό φωτισμό στο χώρο και αφετέρου δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον για παραμονή τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η κεντρική είσοδος τοποθετείται στην νότια πλευρά που βλέπει στην Επαρχιακή οδό και περιλαμβάνει στεγασμένο προστατευμένο χώρο για επιβίβαση-αποβίβαση.

Η καθαρή και ευανάγνωστη οργάνωση της κάτοψης αποτελεί το βασικό συνθετικό στοιχείο των όψεων. Έτσι οι όψεις του κτιρίου οργανώνονται με βάση την απλότητα και τη γεωμετρική σαφήνεια των όγκων σε συνδυασμό με τις λειτουργικές χαράξεις των ανοιγμάτων και των στοιχείων ηλιοπροστασίας. Στόχος της πρότασης είναι η διάσπαση του όγκου του κτιρίου και η δημιουργία τεσσάρων διακριτών όγκων, οι οποίοι τονίζονται τόσο σε επίπεδο κάτοψης αλλά και καθ’ ύψος, προσδίνοντας μία δυναμικότητα στη ογκοπλασία και τονίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα του κτιρίου. Η διαφορετική αισθητική προσέγγιση και οι επιμέρους αρχιτεκτονικοί χειρισμοί στους προεξέχοντες όγκους, όπως η δημιουργία πλαισίου που εγκιβωτίζει τα ανοίγματα, αναδεικνύουν την σημασία τους και ενισχύουν την ποικιλία στις όψεις.

Η πρόσβαση στο οικόπεδο γίνεται από την Επαρχιακή οδό με κατάλληλη διαμόρφωση κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνει χώρο στάθμευσης 58 θέσεων (1 ασθενοφόρου) στην ανατολική πλευρά του κτιρίου, ενώ προβλέπεται εσωτερικό οδικό δίκτυο για την τροφοδοσία και αποκομιδή, πεζόδρομος και πρόσβαση αναπήρων. Προβλέπονται επίσης εκτεταμένοι χώροι πρασίνου μπροστά, πίσω και στην ανατολική πλευρά του κτιρίου, καθώς και περιμετρικά του εσωτερικού δρόμου.