Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες

  • METESYSM SA
  • Λέοντος Σοφού 20, Θέρμη
  • 570 01, Θεσαλλονίκη, Greece
  • T +30 2310 402 322
  • F +30 2310 402 322

Συγκρότημα Γραφείων

Συγκρότημα Γραφείων

Λεπτομέρειες Έργου

Πρόκειται για συγκρότημα τριών κτιρίων γραφείων, συνολικής επιφάνειας 3500 m². Κατασκευάστηκε σε έκταση 2200m², Νότια της Θέρμης, σε γωνιακό, επίπεδο και ορθογώνιο οικόπεδο. Ο Νότιος προσανατολισμός και το γεωθερμικό δυναμικό της περιοχής ήταν τα σημεία εκκίνησης της διερεύνησης ενεργειακής επάρκειας, με ζητούμενο την βέλτιστη ενεργειακή συμπεριφορά εντός προϋπολογισμού συμβατικής κατασκευής.
Κεντρική ιδέα είναι η ενοποίηση των τμημάτων σε ένα συγκρότημα με ενιαίο και συμπαγή όγκο και έντονη παρουσία στον υπό διαμόρφωση ιστό (εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα).
Αποτελείται από τρία τμήματα, λειτουργικώς διακριτά με ανεξάρτητες προσβάσεις. Αποφεύγοντας τις οχλήσεις του περιβάλλοντος, αναπτύσσονται σε επαφή και εσωστρεφώς, παράλληλα στις πλευρές του οικοπέδου και γύρω από ένα μεγάλο κεντρικό πυρήνα – αίθριο – με ανεξάρτητη επίσης πρόσβαση. Η διάρθρωση των όγκων έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού ο προσανατολισμός του συγκροτήματος και η διαμόρφωση του αιθρίου εξασφαλίζουν αφενός συνθήκες οργάνωσης (χώρος κυκλοφορίας, εκτόνωσης, κοινωνικών συναναστροφών), και αφετέρου φυσικό φωτισμό και αερισμό.
Εκπονήθηκε πλήρης μελέτη και εφαρμόστηκαν στρατηγικές θερμικής και οπτικής άνεσης, φυσικού αερισμού και δροσισμού, μείωσης απωλειών, ηλιοπροστασίας κτλ.
Για την αύξηση της θερμικής αδράνειας και δημιουργία μεγάλης θερμικής μάζας ώστε να επιτευχθούν χαμηλές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, επιλέχθηκε συμβατική κατασκευή (σκυρόδεμα και οπτοπλινθοδομή). Η ανάπτυξη σε έναν συμπαγή και επιμήκη όγκο επέτρεψε επίσης την ρύθμιση γενικών και ειδικών αναλογιών, συμβάλλοντας στην μείωση θερμικών απωλειών.
Στον αερισμό – δροσισμό και τις συνθήκες περιβαλλοντικής απόκρισης, συνδράμει ο ελεγχόμενος χώρος του αιθρίου, με την αντίληψη του βιολογικού χρόνου, την δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος (φυτεύσεις, υδάτινο στοιχείο), και την κυκλοφορία του αέρα.
Αποφεύχθηκε κατά το δυνατόν η χρήση υλικών με μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση παραγωγής, ενώ προτιμήθηκαν «καθαρές» τεχνολογίες δόμησης.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των όψεων είναι οι ξύλινες επενδύσεις σε Βορρά και Νότο, στοιχείο ταυτόχρονα συμβολικό όσο και λειτουργικό, ενσωματώνοντας στοιχεία ηλιοπροστασίας, υδρορρόες, δίκτυα, ζώνες ανάσχεσης, διατάξεις ανεμοπροστασίας, μόνωση. Στο εσωτερικό είναι χαρακτηριστική η κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων. Αυτές οι επιλογές, όπως και το εξαιρετικά ανακλαστικό υλικό της επιστέγασης, εκφράζουν σε επίπεδο τελειωμάτων την πρόταση του αρχιτέκτονα ώστε να επιτυγχάνεται αρμονία μεταξύ απαιτήσεων χρήσης, λειτουργίας, θερμικής συμπεριφοράς και αισθητικής.
Οι προσομοιώσεις που διενεργήθηκαν με ειδικό λογισμικό, προβλέπουν καταναλώσεις μειωμένες σε ποσοστό τουλάχιστον 60% έως 75% σε σχέση με συμβατικά κτίρια γραφείων – μη συνυπολογιζομένης της χρήσης Γεωθερμίας.
Συμπληρώνοντας τον Βιοκλιματικό σχεδιασμό, εκπονήθηκε Ενεργειακή μελέτη εφαρμογής. Η βελτιστοποίηση της απόδοσης εστιάζει σε δύο βασικές κατηγορίες καταναλώσεων της συγκεκριμένης χρήσης (γραφείων), τον φωτισμό και την θέρμανση / ψύξη.
Για την μείωση της ενέργειας θέρμανσης / ψύξης επιλέχθηκε η ενσωμάτωση συστήματος VRV με εκμετάλλευση Γεωθερμίας. Η αποβολή της θερμότητας γίνεται με σύστημα γεωθερμίας ανοικτού κυκλώματος, γεωτρήσεις άντλησης και επανεισαγωγής και υδρόψυκτες γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά για την θέρμανση / ψύξη των χώρων και εκμετάλλευση της σταθερής θερμοκρασίας του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Για τις απαιτήσεις φωτισμού, βασικά κριτήρια ήταν η ικανοποίηση προδιαγραφών και προτύπων (στάθμη, ομοιομορφία, θάμβωση) και η εξοικονόμηση με ενσωμάτωση μεθόδων ελέγχου (dimming, αισθητήρες παρουσίας).
Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων που διενεργήθηκαν με ειδικό λογισμικό, προβλέπουν καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας μειωμένες κατά 27.5% για θέρμανση /ψύξη και 30% για φωτισμό.

Δεδομένα & Στοιχεία

Τοποθεσία

Θέρμη

Πελάτης

ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΑΕ, Χωροτεχνική ΑΕ

Κλίμακα

< 5.000 m²

Προϋπολογισμός

3.000.000 €

Μελέτη

Architectural Study, Structural Study

Κατηγορίες

Εσωτερικοί Χώροι,Γραφεία • Διοίκηση

01-plan-view-4-3
02_tomi
03-tomi-1
04_detail
05_opsi
06_opsi-2

γενική κάτοψη

εγκάρσια τομή

αξονομετρική τομή

κατασκευαστική λεπτομέρεια

κύρια όψη και λεπτομέρεια τομής

όψη

Βασικοί συνεργάτες σε αυτό το έργο

Κωνσταντίνος Λεφάκης

Αρχιτέκτων

Μάνος Τουρπάλης

Αρχιτέκτων

Βούλα Μασταγκά

Αρχιτέκτων

Nικόλαος Χαλάτης

Πολιτικός Μηχανικός

Επικοινωνία

Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες