Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες

  • METESYSM SA
  • Λέοντος Σοφού 20, Θέρμη
  • 570 01, Θεσαλλονίκη, Greece
  • T +30 2310 402 322
  • F +30 2310 402 322

Διατηρητέο Κτίριο Όλυμπος – Nάουσα

Διατηρητέο Κτίριο Όλυμπος – Nάουσα

Λεπτομέρειες Έργου

Σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σημεία της Θεσσαλονίκης, επί του παραλιακού μετώπου της Λεωφόρου Νίκης, το έργο αναδεικνύει και αξιοποιεί την όψη του χαρακτηρισμένου ως διατηρητέου μνημείου κτιρίου του ιστορικού εστιατορίου Όλυμπος – Νάουσα, κατασκευής 1926 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ζακ Μοσσέ.
Το έργο προέβλεπε τη διατήρηση, αποκατάσταση και ενσωμάτωση της διατηρητέας όψης του ιστορικού κτιρίου σε ένα σύγχρονο, πολυώροφο, πολυτελές «μπουτίκ» ξενοδοχείο.
Οι μελέτες που εκπονήθηκαν από τη ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ αφορούσαν τον φορέα αντιστήριξης της διατηρητέας όψης κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, την 8ώροφη με δύο υπόγεια νέα κατασκευή και την ενσωμάτωση σε αυτήν της διατηρητέας όψης.
Η αντιστήριξη της διατηρητέας όψης, σεβόμενη μεν τις αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες της υπάρχουσας κατασκευής, ικανοποιώντας δε τις κατασκευαστικές απαιτήσεις του εργοταξίου, πραγματοποιήθηκε με έξι κατάλληλα διατεταγμένα χαλύβδινα πλαίσια με διαγώνιους συνδέσμους σε δύο διευθύνσεις, επαρκούς αντοχής και δυσκαμψίας για την παραλαβή των οριζοντίων φορτίων ανέμου και σεισμού. Εκατέρωθεν της διατηρητέας τοιχοποιίας διατάσσονται δοκοί διατομής UPN, περισφίγγοντάς την σαν νάρθηκας. Οι δοκοί συνδέονται με τα χαλύβδινα πλαίσια μέσω δοκών – προβόλων, μεταφέροντας σε αυτές τα οριζόντια φορτία ανέμου και σεισμού. Τόσο ο φορέας προσωρινής αντιστήριξης, όσο και η διατηρητέα όψη θεμελιώνονται με κατάλληλα διατεταγμένους μικροπασσάλους.
Ο φορέας της νέας (μόνιμης) κατασκευής αποτελείται εξ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των όμορων οικοδομών σε μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της εκσκαφής και για την εξοικονόμηση χρόνου κατασκευής, επιλέχθηκε η μέθοδος της ταυτόχρονης κατασκευής προς τα επάνω και προς τα κάτω (Up and Down Construction Method). Ιδιαίτερη μέριμνα λήφθηκε για την ενσωμάτωση της διατηρητέας όψης στη νέα κατασκευή, η οποία εξασφαλίζεται με κατάλληλα διατεταγμένα βλήτρα και ειδικούς ήλους. Η θεμελίωση της νέας κατασκευής έγινε περιμετρικά μέσω διαφράγματος οπλισμένου σκυροδέματος και εσωτερικά με διαφραγματικά στοιχεία ορθογωνικής διατομής (barrettes).

Δεδομένα & Στοιχεία

Τοποθεσία

Λεωφόρος Νίκης 5

Πελάτης

OΛ. NA. AΞΤΕ

Μελέτη

Στατική Μελέτη Εφαρμογής

Κατηγορίες

Ξενοδοχεία • Αναψυχή,Αποκατάσταση,Ειδικά Εργα Πολιτικού Μηχ.

01_opsi1_4-3
02_detail-opsis-2_4-3
03_opsi-2_4-3
04_aksonometriko-me-detail_4-3
05-detail-aksonometrikoy_4-3
06_tomi-kai-details

όψη στο επίπεδο σύνδεσης μεταλλικής κατασκευής με διατηρητέα όψη

λεπτομέρεια αντιστήρηξης όψης

όψη φέροντος οργανισμού αντιστήριξης

τρισδιάστατη απεικόνιση φέροντος οργανισμού αντιστήριξης

τρισδιάστατη απεικόνιση φέροντος οργανισμού αντιστήριξης

λεπτομέρεια σύνδεσης παλαιάς - νέας κατασκευής

Βασικοί συνεργάτες σε αυτό το έργο

Νικόλαος Χαλάτης

Πολιτικός Μηχανικός

Σωτήριος Μέλλης

Πολιτικός Μηχανικός

Νικόλαος Νανούσης

Πολιτικός Μηχανικός

Κωνσταντίνος Ψάρρας

Πολιτικός Μηχανικός

Ευθυμία Γραντζίδου

Τεχνολόγος

Επικοινωνία

Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες