Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες

  • METESYSM SA
  • Λέοντος Σοφού 20, Θέρμη
  • 570 01, Θεσαλλονίκη, Greece
  • T +30 2310 402 322
  • F +30 2310 402 322

Υπόγειοι Σταθμοί Αυτοκινήτων στην Καλαμαριά, 276 θέσεων στην Πλατεία Δημαρχείου και 157 Θέσεων στην Οδό Μουρουζηδών

Λεπτομέρειες Έργου

Δεδομένα & Στοιχεία

Κατηγορίες

Στάθμευση

Επικοινωνία

Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες