Παναγιώτης Δίγκας

Ο Παναγιώτης Δίγκας έχει πολυετή εμπειρία στη μελέτη και σχεδιασμό τεχνικών και κτιριακών έργων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Έχει αναπτύξει ικανότητα άψογης συνεργασίας με μελετητικά γραφεία του εξωτερικού.

Θανάσης Τζαναβάρης

Ο Θανάσης Τζαναβάρης είναι πολιτικός μηχανικός, με άνω των 18 ετών εμπειρία στο σχεδιασμό και υπολογισμό κτιριακών έργων, τεχνικών έργων γεφυροποιίας, σηράγγων και ειδικών έργων πολιτικού μηχανικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αυγερινός Χαλάτης

Ο Αυγερινός Χαλάτης είναι πολιτικός μηχανικός, με άνω των 10 ετών εμπειρία σε μεταλλικές κατασκευές, κτιριακά έργα, τεχνικά έργα γεφυροποιίας και ειδικά έργα πολιτικού μηχανικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σωτήριος Τέγος

Ο Σωτήρης Τέγος έχει ενεργή συμμετοχή ως πολιτικός μηχανικός σε πολλά τεχνικά έργα κυρίως στον τομέα των γεφυρών και συγκεκριμένα σε έργα του εξωτερικού. Ασχολείται επίσης με το σχεδιασμό αντισεισμικών κατασκευών και διακρίνεται για την ευρεία γνώση του σε θέματα σχεδιαστικών εργαλείων και λογισμικού πολιτικού μηχανικού.