Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες

  • METESYSM SA
  • Λέοντος Σοφού 20, Θέρμη
  • 570 01, Θεσαλλονίκη, Greece
  • T +30 2310 402 322
  • F +30 2310 402 322

Κοιλαδογέφυρα BW7

Κοιλαδογέφυρα BW7

Λεπτομέρειες Έργου

Για την αναβάθμιση της Εθνικής Οδού B29 (Stuttgart – Aalen) προτάθηκε η παράκαμψη της κοινότητας του Mögglingen, 65χλμ. περίπου δυτικά της Στουτγάρδης στη Γερμανία. Στο πλαίσιο του συνολικού έργου κατασκευάστηκε και παραδόθηκε πρόσφατα στην κυκλοφορία η κοιλαδογέφυρα BW7 πάνω από τον ποταμό Lauter. Η ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ συμμετείχε στην εκπόνηση όλων των επί μέρους σταδίων της οριστικής μελέτης σε συνεργασία με το γραφείο μελετών Harrer Ingenieure για τον κατασκευαστή του έργου Wolff & Mülle και παρείχε υποστήριξη στον ανάδοχο κατά την διάρκεια κατασκευής της με σύνταξη άνω των 100 σχεδίων στο τελικό στάδιο. Η γέφυρα με αυξημένες τεχνικές αλλά και αισθητικές απαιτήσεις σχεδιάστηκε στο ανώτατο επίπεδο λεπτομέρειας με ενσωμάτωση πλήθους Τεχνικών Προδιαγραφών (Richtzeichnungen BAST) των Γερμανικών οδογεφυρών.
Πρόκειται για γέφυρα δυο ξεχωριστών κλάδων (Βόρειος και Νότιος) με ενδιάμεσο αρμό 10εκ., η οποία διαμορφώνεται από συνεχή φορέα επτά ανοιγμάτων (συνολικό μήκος 271,5 μ. στον άξονα της γέφυρας) από χυτό επί τόπου προεντεταμένο σκυρόδεμα. Η κατασκευή κάθε χωριστού κλάδου έγινε σε 3 φάσεις (2, 2 & 3 ανοιγμάτων) ξεκινώντας από το ανατολικό άκρο με αρμούς διακοπής στο 20% του ανοίγματος.
Η χάραξη κινείται οριζοντιογραφικά κατά μήκος κυκλικού τόξου με ακτίνα 1350 μ., ενώ η ερυθρά της οδού βρίσκεται σε ευθυγραμμία, με κλίση 0,50%, σε ύψη από το φυσικό έδαφος, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 8,0 και 10,0 μ. Τα καθαρά ύψη των μεσοβάθρων, κυμαίνονται μεταξύ 6,0 και 8,0 μ. Τα μεσόβαθρα έχουν διατομή “φυστικιού” με εξωτερικές διαστάσεις 3,8×1,65 μ., θεμελιώνονται δε σε κεφαλοδέσμους με πασσάλους. Ο φορέας ανωδομής εδράζεται στα βάθρα μέσω σημειακών εφεδράνων (κατακόρυφα) με ελεύθερη ολίσθηση, καθοδήγηση (διαμήκως ελεύθερα) ή σταθερά (εγκαρσίως και διαμήκως), με αρμούς μόνο στα ακρόβαθρα.
Η διατομή του φορέα είναι μορφής πλακοδοκού σταθερού ύψους 2,0μ. και πλάτους κορμού 3,8μ., με πλάκα συνολικού πλάτους 14,25μ. στο άνω πέλμα και εγκάρσια επίκλιση 4%. Οι μεγάλου μήκους εκατέρωθεν πρόβολοι (5,0 ÷ 5,5μ.), που προκύπτουν αντιστηρίζονται ανά 4,0μ. περίπου με λοξές μεταλλικές αντηρίδες κοίλης κυκλικής διατομής. Το συνολικό πλάτος κάθε κλάδου του αυτοκινητοδρόμου εξυπηρετεί μονόπλευρη κυκλοφορία 2 λωρίδων, ΛΕΑ και εκατέρωθεν πεζοδρόμια. Στα πεζοδρόμια προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, στύλων οδοφωτισμού και καμπύλων ηχοπετασμάτων ιδιαίτερης αισθητικής. Επίσης, προβλέπεται μόνωση του καταστρώματος με ειδική μεμβράνη και αποχέτευσή του με σωλήνες απορροής διαμήκεις και κατακόρυφους.

Δεδομένα & Στοιχεία

Τοποθεσία

Στουτγκάρδη

Πελάτης

Harrer Ingenieure

Κλίμακα

< 10 km

Μελέτη

Οριστική Μελέτη

Κατηγορίες

Συγκοινωνιακά Έργα

01_section_4-3
02_plan_4-3
03_egkarsia-tomi_4-3

όψη γέφυρας και λεπτομέρεια τομής

λεπτομέρεια κάτοψης

εγκάρσια τομή

Βασικοί συνεργάτες σε αυτό το έργο

Ηλίας Παπαδόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός

Παναγιώτης Δίγκας

Πολιτικός Μηχανικός

Σωτήριος Τέγος

Πολιτικός Μηχανικός

Επικοινωνία

Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες