Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες

  • METESYSM SA
  • Λέοντος Σοφού 20, Θέρμη
  • 570 01, Θεσαλλονίκη, Greece
  • T +30 2310 402 322
  • F +30 2310 402 322

Οδικές κοιλαδογέφυρες Γ12 του Τμήματος Πολύμυλος-Λευκόπετρα της Εγνατίας Οδού

Λεπτομέρειες Έργου

Δεδομένα & Στοιχεία

Κατηγορίες

Εργα Υποδομών

Επικοινωνία

Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες