Μετρό Αθηνών, Σταθμός Νίκαιας

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής για την κατασκευή των Σταθμών Αγ. Βαρβάρας, Κορυδαλλού, Νίκαιας και Δημοτικού Θεάτρου και των Φρεάτων Κομνηνού, Μεγ. Αλεξάνδρου, Ταξιαρχών, Πισιδίας και Πανεπιστημίου.
Η Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής για κάθε Σταθμό περιλαμβάνει τη μελέτη του ίδιου του σταθμού με τις εισόδους του και τα φρέατα εξαερισμού στην περιοχή του σταθμού, καθώς και τη διαμόρφωση της στάθμης επιφάνειας (οδός/πλατεία), σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια της ΓΟΜ.
Αναλυτικά ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:
-Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό σταθμών και φρεάτων. Λειτουργική διάταξη κάθε σταθμού, είσοδοι, χώροι επιβατών, χώροι προσωπικού, αίθουσες απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού και βοηθητικοί χώροι. Οριζόντιες και κάθετες συνδέσεις (διάδρομοι, κυλιόμενες σκάλες, σκάλες, ανελκυστήρες, έξοδοι κινδύνου) που εξασφαλίζουν αφενός την απρόσκοπτη κίνηση των επιβατών και αφετέρου την ασφαλή εκκένωση των σταθμών σε περίπτωση ανάγκης.
-Αρχιτεκτονικά τελειώματα σταθμών και φρεάτων. Αρχιτεκτονικά τελειώματα δαπέδων (συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για άτομα με ειδικές ανάγκες), επενδύσεις τοίχων, (με χρήση υλικών με ηχοαπορροφητικές ιδιότητες), ψευδοροφών, κιγκλιδωμάτων, χειρολισθήρων, εισόδων κ.λπ. σταθμών και φρεάτων, σύμφωνα με την οριστική μελέτη και τα λοιπά συμβατικά έγγραφα.
-Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στάθμης επιφάνειας (οδός/πλατεία) και ένταξή της στο αστικό περιβάλλον. Αποκατάσταση και διαμόρφωση των επιφανειών των εργοταξίων. Σχεδιασμό της περιοχής επέμβασης, η οποία περιλαμβάνει τις θέσεις εισόδων-εξόδων με τα προστατευτικά στέγαστρα και τις απολήξεις των ανελκυστήρων, ανακατασκευή δρόμων και πεζοδρόμων (με πρόβλεψη για άτομα με ειδικές ανάγκες), χώρους στάθμευσης για ποδήλατα και μοτοσικλέτες, επιφάνειες με σκληρά δάπεδα και χώρους με φύτευση, καθώς και αστικό εξοπλισμό (συντριβάνια, πέργκολες, παιδικές χαρές, παγκάκια, κάδους απορριμμάτων, κολωνάκια προστασίας κ.λπ.)
-Τυπικές και ειδικές λεπτομέρειες σταθμών και φρεάτων.
Υπαίθριες διαμορφώσεις:
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 7.500 μ2
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 21.500 μ2
ΝΙΚΑΙΑ 8.300 μ2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 13.400 μ2

Υπόγειοι Σταθμοί:
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 11.500 μ2
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 10.350 μ2
ΝΙΚΑΙΑ 11.500 μ2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 13.300 μ2

Μετρό Αθηνών, Σταθμός Κορυδαλλός

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής για την κατασκευή των Σταθμών Αγ. Βαρβάρας, Κορυδαλλού, Νίκαιας και Δημοτικού Θεάτρου και των Φρεάτων Κομνηνού, Μεγ. Αλεξάνδρου, Ταξιαρχών, Πισιδίας και Πανεπιστημίου.
Η Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής για κάθε Σταθμό περιλαμβάνει τη μελέτη του ίδιου του σταθμού με τις εισόδους του και τα φρέατα εξαερισμού στην περιοχή του σταθμού, καθώς και τη διαμόρφωση της στάθμης επιφάνειας (οδός/πλατεία), σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια της ΓΟΜ.
Αναλυτικά ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:
-Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό σταθμών και φρεάτων. Λειτουργική διάταξη κάθε σταθμού, είσοδοι, χώροι επιβατών, χώροι προσωπικού, αίθουσες απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού και βοηθητικοί χώροι. Οριζόντιες και κάθετες συνδέσεις (διάδρομοι, κυλιόμενες σκάλες, σκάλες, ανελκυστήρες, έξοδοι κινδύνου) που εξασφαλίζουν αφενός την απρόσκοπτη κίνηση των επιβατών και αφετέρου την ασφαλή εκκένωση των σταθμών σε περίπτωση ανάγκης.
-Αρχιτεκτονικά τελειώματα σταθμών και φρεάτων. Αρχιτεκτονικά τελειώματα δαπέδων (συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για άτομα με ειδικές ανάγκες), επενδύσεις τοίχων, (με χρήση υλικών με ηχοαπορροφητικές ιδιότητες), ψευδοροφών, κιγκλιδωμάτων, χειρολισθήρων, εισόδων κ.λπ. σταθμών και φρεάτων, σύμφωνα με την οριστική μελέτη και τα λοιπά συμβατικά έγγραφα.
-Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στάθμης επιφάνειας (οδός/πλατεία) και ένταξή της στο αστικό περιβάλλον. Αποκατάσταση και διαμόρφωση των επιφανειών των εργοταξίων. Σχεδιασμό της περιοχής επέμβασης, η οποία περιλαμβάνει τις θέσεις εισόδων-εξόδων με τα προστατευτικά στέγαστρα και τις απολήξεις των ανελκυστήρων, ανακατασκευή δρόμων και πεζοδρόμων (με πρόβλεψη για άτομα με ειδικές ανάγκες), χώρους στάθμευσης για ποδήλατα και μοτοσικλέτες, επιφάνειες με σκληρά δάπεδα και χώρους με φύτευση, καθώς και αστικό εξοπλισμό (συντριβάνια, πέργκολες, παιδικές χαρές, παγκάκια, κάδους απορριμμάτων, κολωνάκια προστασίας κ.λπ.)
-Τυπικές και ειδικές λεπτομέρειες σταθμών και φρεάτων.
Υπαίθριες διαμορφώσεις:
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 7.500 μ2
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 21.500 μ2
ΝΙΚΑΙΑ 8.300 μ2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 13.400 μ2

Υπόγειοι Σταθμοί:
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 11.500 μ2
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 10.350 μ2
ΝΙΚΑΙΑ 11.500 μ2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 13.300 μ2

Μετρό Αθηνών, Σταθμός Αγ. Βαρβάρα

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής για την κατασκευή των Σταθμών Αγ. Βαρβάρας, Κορυδαλλού, Νίκαιας και Δημοτικού Θεάτρου και των Φρεάτων Κομνηνού, Μεγ. Αλεξάνδρου, Ταξιαρχών, Πισιδίας και Πανεπιστημίου.
Η Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής για κάθε Σταθμό περιλαμβάνει τη μελέτη του ίδιου του σταθμού με τις εισόδους του και τα φρέατα εξαερισμού στην περιοχή του σταθμού, καθώς και τη διαμόρφωση της στάθμης επιφάνειας (οδός/πλατεία), σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια της ΓΟΜ.
Αναλυτικά ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:
-Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό σταθμών και φρεάτων. Λειτουργική διάταξη κάθε σταθμού, είσοδοι, χώροι επιβατών, χώροι προσωπικού, αίθουσες απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού και βοηθητικοί χώροι. Οριζόντιες και κάθετες συνδέσεις (διάδρομοι, κυλιόμενες σκάλες, σκάλες, ανελκυστήρες, έξοδοι κινδύνου) που εξασφαλίζουν αφενός την απρόσκοπτη κίνηση των επιβατών και αφετέρου την ασφαλή εκκένωση των σταθμών σε περίπτωση ανάγκης.
-Αρχιτεκτονικά τελειώματα σταθμών και φρεάτων. Αρχιτεκτονικά τελειώματα δαπέδων (συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για άτομα με ειδικές ανάγκες), επενδύσεις τοίχων, (με χρήση υλικών με ηχοαπορροφητικές ιδιότητες), ψευδοροφών, κιγκλιδωμάτων, χειρολισθήρων, εισόδων κ.λπ. σταθμών και φρεάτων, σύμφωνα με την οριστική μελέτη και τα λοιπά συμβατικά έγγραφα.
-Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στάθμης επιφάνειας (οδός/πλατεία) και ένταξή της στο αστικό περιβάλλον. Αποκατάσταση και διαμόρφωση των επιφανειών των εργοταξίων. Σχεδιασμό της περιοχής επέμβασης, η οποία περιλαμβάνει τις θέσεις εισόδων-εξόδων με τα προστατευτικά στέγαστρα και τις απολήξεις των ανελκυστήρων, ανακατασκευή δρόμων και πεζοδρόμων (με πρόβλεψη για άτομα με ειδικές ανάγκες), χώρους στάθμευσης για ποδήλατα και μοτοσικλέτες, επιφάνειες με σκληρά δάπεδα και χώρους με φύτευση, καθώς και αστικό εξοπλισμό (συντριβάνια, πέργκολες, παιδικές χαρές, παγκάκια, κάδους απορριμμάτων, κολωνάκια προστασίας κ.λπ.)
-Τυπικές και ειδικές λεπτομέρειες σταθμών και φρεάτων.
Υπαίθριες διαμορφώσεις:
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 7.500 μ2
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 21.500 μ2
ΝΙΚΑΙΑ 8.300 μ2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 13.400 μ2

Υπόγειοι Σταθμοί:
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 11.500 μ2
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 10.350 μ2
ΝΙΚΑΙΑ 11.500 μ2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 13.300 μ2

Κοιλαδογέφυρα BW7

Για την αναβάθμιση της Εθνικής Οδού B29 (Stuttgart – Aalen) προτάθηκε η παράκαμψη της κοινότητας του Mögglingen, 65χλμ. περίπου δυτικά της Στουτγάρδης στη Γερμανία. Στο πλαίσιο του συνολικού έργου κατασκευάστηκε και παραδόθηκε πρόσφατα στην κυκλοφορία η κοιλαδογέφυρα BW7 πάνω από τον ποταμό Lauter. Η ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ συμμετείχε στην εκπόνηση όλων των επί μέρους σταδίων της οριστικής μελέτης σε συνεργασία με το γραφείο μελετών Harrer Ingenieure για τον κατασκευαστή του έργου Wolff & Mülle και παρείχε υποστήριξη στον ανάδοχο κατά την διάρκεια κατασκευής της με σύνταξη άνω των 100 σχεδίων στο τελικό στάδιο. Η γέφυρα με αυξημένες τεχνικές αλλά και αισθητικές απαιτήσεις σχεδιάστηκε στο ανώτατο επίπεδο λεπτομέρειας με ενσωμάτωση πλήθους Τεχνικών Προδιαγραφών (Richtzeichnungen BAST) των Γερμανικών οδογεφυρών.
Πρόκειται για γέφυρα δυο ξεχωριστών κλάδων (Βόρειος και Νότιος) με ενδιάμεσο αρμό 10εκ., η οποία διαμορφώνεται από συνεχή φορέα επτά ανοιγμάτων (συνολικό μήκος 271,5 μ. στον άξονα της γέφυρας) από χυτό επί τόπου προεντεταμένο σκυρόδεμα. Η κατασκευή κάθε χωριστού κλάδου έγινε σε 3 φάσεις (2, 2 & 3 ανοιγμάτων) ξεκινώντας από το ανατολικό άκρο με αρμούς διακοπής στο 20% του ανοίγματος.
Η χάραξη κινείται οριζοντιογραφικά κατά μήκος κυκλικού τόξου με ακτίνα 1350 μ., ενώ η ερυθρά της οδού βρίσκεται σε ευθυγραμμία, με κλίση 0,50%, σε ύψη από το φυσικό έδαφος, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 8,0 και 10,0 μ. Τα καθαρά ύψη των μεσοβάθρων, κυμαίνονται μεταξύ 6,0 και 8,0 μ. Τα μεσόβαθρα έχουν διατομή “φυστικιού” με εξωτερικές διαστάσεις 3,8×1,65 μ., θεμελιώνονται δε σε κεφαλοδέσμους με πασσάλους. Ο φορέας ανωδομής εδράζεται στα βάθρα μέσω σημειακών εφεδράνων (κατακόρυφα) με ελεύθερη ολίσθηση, καθοδήγηση (διαμήκως ελεύθερα) ή σταθερά (εγκαρσίως και διαμήκως), με αρμούς μόνο στα ακρόβαθρα.
Η διατομή του φορέα είναι μορφής πλακοδοκού σταθερού ύψους 2,0μ. και πλάτους κορμού 3,8μ., με πλάκα συνολικού πλάτους 14,25μ. στο άνω πέλμα και εγκάρσια επίκλιση 4%. Οι μεγάλου μήκους εκατέρωθεν πρόβολοι (5,0 ÷ 5,5μ.), που προκύπτουν αντιστηρίζονται ανά 4,0μ. περίπου με λοξές μεταλλικές αντηρίδες κοίλης κυκλικής διατομής. Το συνολικό πλάτος κάθε κλάδου του αυτοκινητοδρόμου εξυπηρετεί μονόπλευρη κυκλοφορία 2 λωρίδων, ΛΕΑ και εκατέρωθεν πεζοδρόμια. Στα πεζοδρόμια προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, στύλων οδοφωτισμού και καμπύλων ηχοπετασμάτων ιδιαίτερης αισθητικής. Επίσης, προβλέπεται μόνωση του καταστρώματος με ειδική μεμβράνη και αποχέτευσή του με σωλήνες απορροής διαμήκεις και κατακόρυφους.

Περιφερειακή Οδός

Στο πλαίσιο του έργου της αναβάθμισης της υφιστάμενης Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης προτείνεται η κατασκευή Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου (Υ.Τ.Λ. – Flyover), δίπλα από την υφιστάμενη Οδό (μεταξύ κόμβου Κ5-Νοσοκομεία και Κ10-Κωνσταντινοπολίτικα) και σε υπερκείμενο επίπεδο. Το έργο πρόκειται να αποσυμφορήσει σημαντικά την υπάρχουσα περιφερειακή, η οποία επίσης αναβαθμιζόμενη θα εξυπηρετεί τις τοπικές κινήσεις και τη βαριά κυκλοφορία.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο και τεχνικά απαιτητικό έργο, που κρίθηκε ως «Εθνικού Επιπέδου, Ειδικού και Σημαντικού» που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί με Σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Η ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ έχει εκπονήσει τις προκαταρκτικές μελέτες των τεχνικών για το σύνολο του έργου, οι οποίες είναι εγκεκριμένες και συμμετέχει στην εκπόνηση του σταδίου της προμελέτης.
Το σημαντικότερο και πιο ιδιαίτερο τμήμα του έργου αφορά την κατασκευή υπερυψωμένης γέφυρας συνολικού μήκους 4.000 μέτρων μεταξύ των κόμβων Κ6-Νεάπολη και Κ8-Τριανδρία. Στο στάδιο της προμελέτης, το γραφείο μας εκπονεί το πρώτο τμήμα της γέφυρας αυτής (Τεχνικό Τ9α) μήκους 2.000 μέτρων στο τμήμα από Κ6 έως Κ7-Επταπύργιο, κατά μήκος και στα ανάντη της Νέας Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσ/νίκης (πρώην ανατολικής), προς την πλευρά του Σέιχ – Σου. Η χάραξη κινείται οριζοντιογραφικά κατά μήκος ευθυγραμμιών, κυκλικών τόξων με ακτίνες 1.100 – 1.200 μ. και αντιστοίχων καμπυλών συναρμογής, ενώ η ερυθρά της Υ.Τ.Λ. υπέρκειται εκείνης της υφιστάμενης Εσωτερικής Περιφερειακής (και του φυσικού εδάφους στον άξονα της χάραξης) συνήθως κατά 7,0 – 8,0 μ., αλλά και 11,0 – 12,00 μ., εξαιρουμένων των περιοχών δύο κοιλαδογεφυρών με ύψη ερυθράς 25,0 – 30,0 μ. από το φυσικό έδαφος.
Η διατομή διαμορφώνεται κιβωτιοειδής ύψους 2,5 μ. με συνολικό πλάτος 22,2 μ., η οποία εξυπηρετεί αμφίπλευρη κυκλοφορία 2+2 λωρίδων και ΛΕΑ. Το καθαρό πλάτος κυκλοφορίας προκύπτει 9,7 μ. ανά κατεύθυνση με ενδιάμεσο διαχωριστικό άκαμπτο στηθαίο ασφαλείας. Στα άκρα της διατομής προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων αυξημένης ασφαλείας, ηχοπετασμάτων και στύλων οδοφωτισμού. Επίσης, προβλέπεται μόνωση του καταστρώματος με ειδική μεμβράνη και αποχέτευσή του με σωλήνες απορροής διαμήκεις και κατακόρυφους.
Οι φορείς ανωδομής διαμορφώνονται συνεχείς κατά μήκος, με τέσσερα έως πέντε το πολύ ανοίγματα (τάξεως 45,0μ.) και αρμούς συστολοδιαστολής στα άκρα των τμημάτων. Κατά μήκος του τεχνικού των 2.000μ. προκύπτουν συνολικά εννέα ανεξάρτητα μεταξύ τους τμήματα, με μήκη από 170,0 μ. έως 235,0 μ. Τα βάθρα είναι μονόστυλα μεταβλητού μήκους αυξανομένου προς την κεφαλή θεμελιωμένα σε φρέατα. Στα βάθρα, στα οποία προβλέπονται αρμοί συστολοδιαστολής, ο φορέας ανωδομής στηρίζεται μέσω εφεδράνων, ενώ στα υπόλοιπα η ανωδομή συνδέεται μονολιθικά με αυτά, στη λογική των “ημιενιαίων” (“halb – ή semiintegralen”) γεφυρών.

Αυτοκινητόδρομος Κλειδί – Εύζωνοι

Πρόκειται για την οριστική μελέτη οδοποιίας, κόμβων και σήμανσης – ασφάλισης του υποτμήματος Α/Κ Αξιού έως Α/Κ Αγίου Αθανασίου του τμήματος Κλειδί – Εύζωνοι του ΠΑΘΕ και αφορούν στον δεξιό κλάδο του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ συνολικού μήκους 14χλμ, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ και τμήμα του Αριστερού κλάδου, δίκτυο παραπλεύρων και κάθετων οδών εκατέρωθεν της αρτηρίας συνολικού μήκους 32,8 χλμ., τρεις ανισόπεδους κόμβους, τον Α/Κ Χαλάστρας – Αξιός, τον Α/Κ Ανατολικού και την συμπλήρωση του Α/Κ Αγίου Αθανασίου, τρεις ισόπεδους κόμβους και τέλος την πλήρη μελέτη σήμανσης – ασφάλισης για το σύνολο του έργου.

Κοιλαδογέφυρα Τ12

Πρόκειται για σιδηροδρομική κοιλαδογέφυρα διπλής γραμμής συνολικού μήκους 800,0 μ., πλάτους 13,9 μ. και μεγίστου ύψους μεσοβάθρου 38,7 μ. Ο φορέας ανωδομής είναι συνεχής, νοκυψελικής κιβωτιοειδούς διατομής με κεκλιμένες παρειές και πρόβλεψη σεισμικής μόνωσης μεταξύ φορέα και βάθρων (υδραυλικοί αποσβεστήρες και ελαστομεταλλικά εφέδρανα με πυρήνα μολύβδου). Η Θεμελίωση έγινε σε πασσάλους, τμηματική κατασκευή φορέα ανωδομής (φάσεις) με τη μέθοδο του προωθούμενου ικριώματος.

Ανισόπεδος Κόμβος Κ16

Το έργο αφορά στην μελέτη εφαρμογής για τη λειτουργία του Α/Κ Κ16 (χωρίς την ΑΔ. Οδού Πόντου) με διαμόρφωση ισόπεδου κυκλικού κόμβου (roundabout) στη διασταύρωση της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης με την οδό Πόντου και του κλάδους του Α/Κ Κ16, μέχρι την ολοκλήρωση όλων των έργων του Α/Κ Κ16 και στην μελέτη εφαρμογής σήμανσης για το σύνολο του έργου, με τη λειτουργία του κυκλικού κόμβου.
Οι μελέτες αφορούν σε μελέτες οδοποιίας αυτοκινητόδρομου με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ μήκους 2,5χλμ, κλάδων ανισόπεδου κόμβου συνολικού μήκους 4,5χλμ, επεμβάσεις σε μήκος 800μ. επί της Εσωτερικής Περιφερειακής οδού με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και ισόπεδο κυκλικό κόμβο δύο λωρίδων (multi lane roundabout) με πέντε προσβάσεις.

Γέφυρα Ανω Διάβασης Τ17

Για την κατασκευή του υποτμήματος Α/Κ Αξιού – τέλος Α/Κ Αγ. Αθανασίου του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε. εκπονήθηκαν οι οριστικές μελέτες πλήθους νέων τεχνικών. Στο πλαίσιο του συνολικού έργου η ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΑΕ μελέτησε και τη γέφυρα Α/Δ Τ17 από Χ.Θ. 0+579,65 έως Χ.Θ. 0+868,27 του κλάδου 2 του Α/Κ Αξιού.
Πρόκειται για γέφυρα άνω διάβασης ενός κλάδου, η οποία διαμορφώνεται από συνεχή φορέα επτά ανοιγμάτων (συνολικού μήκους 289,0 μ. στον άξονα της γέφυρας) από χυτό επί τόπου προεντεταμένο σκυρόδεμα. Για την κατασκευή προβλέπονται 7 φάσεις ξεκινώντας από το ανατολικό άκρο με αρμούς διακοπής στο 20% του κάθε ανοίγματος.
Η χάραξη κινείται οριζοντιογραφικά κατά μήκος κυκλικού τόξου με ακτίνα 290 μ., ενώ η ερυθρά της οδού βρίσκεται επίσης σε κατακόρυφο κυκλικό τόξο με ακτίνα 4.500 μ., σε ύψη από το φυσικό έδαφος, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 8,0 και 14,0 μ. Τα καθαρά ύψη των μεσοβάθρων, κυμαίνονται μεταξύ 9,0 και 11,0 μ. Τα μεσόβαθρα διαμορφώνονται από ένα στύλο διατομής κανονικού οκταγώνου, εγγεγραμένου σε κύκλο διαμέτρου 2,0 μ., θεμελιώνονται δε σε κεφαλοδέσμους με πασσάλους. Ο φορέας ανωδομής συνδέεται μονολιθικά με τα μεσόβαθρα Μ2 έως και Μ6, αποτελώντας ένα μονολιθικό πλαίσιο στο χώρο, ενώ στα ακραία μεσόβαθρα Μ1 και Μ7, όπως και στα ακρόβαθρα προβλέπονται εφέδρανα και αρμοί. Η λογική δηλαδή του φορέα είναι των “ημιενιαίων” (halb- ή semiintegralen) γεφυρών.
Η διατομή του φορέα είναι κιβωτιοειδής ύψους 2,3 μ. με συνολικό πλάτος 11,25 μ. στο άνω πέλμα και εγκάρσια επίκλιση 6%, και εξυπηρετεί μονόπλευρη κυκλοφορία 2 λωρίδων, ΛΕΑ και εκατέρωθεν πεζοδρόμια. Στα πεζοδρόμια προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και στύλων οδοφωτισμού. Επίσης, προβλέπεται μόνωση του καταστρώματος με ειδική μεμβράνη και αποχέτευσή του με σωλήνες απορροής διαμήκεις και κατακόρυφους.

Κάθετος Οδικός Άξονας

Πρόκειται για την μελέτη οδοποιίας, κόμβων και σήμανσης – σσφάλισης του τμήματος 61.5 Δράμα – Καβάλα του κάθετου άξονα 61 της Εγνατίας οδού, από τον Άγιο Αθανάσιο έως τις Κρηνίδες. Υπεραστική οδός ΑΙ συνολικού μήκους 11χλμ, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση χωρίς ΛΕΑ (διατομή β4ν*). Δίκτυο παραπλεύρων και κάθετων οδών εκατέρωθεν της αρτηρίας συνολικού μήκους 14,5χλμ. Ένας ανισόπεδος κόμβος με τρεις ισόπεδους κυκλικούς κόμβους (roundabout). Η μελέτη παραλήφθηκε το 2020